Unit 9.1

Ukazovacie prídavné mená


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Prídavné mená [adjectives] sú determinanty, ktoré môžu vo vete stáť na dvoch rôznych pozíciách a modifikujú či opisujú určitú osobu alebo vec.

Ukazovacie prídavné mená [demostrative adjectives] používame, keď umiestňujeme predmety v priestore a určujeme ich polohu.

Form

Ukazovacie prídavné mená stoja pred podstatnými menami a uvádzajú ich. Pred ukazovacími prídavnými menami nepoužívame členy ani iné determinanty.

Ukazovacie prídavné mená sú tieto:

Singular Plural
Near This These
Far That Those

Example

Blízko

  • This car belongs to my father (jednotné číslo).
  • These shoes are too big for me (množné číslo).

Ďaleko

  • That boy is from Turkey (jednotné číslo).
  • Those boxes over there are very heavy (množné číslo).

Use

Ukazovacie prídavné mená používame, keď umiestňujeme predmety v priestore a určujeme ich polohu v súvislosti s ich vzdialenosťou od hovorcu:

  • Blízko: používame this (jednotné číslo) a these (množné číslo) pre veci a osoby, ktoré sa nachádzajú blízko hovorcu (tu [here]).
  • Ďaleko: používame that (jednotné číslo) a those (množné číslo) pre veci a osoby, ktoré sú ďaleko (tam [there]).

POZNÁMKA: Ukazovacie prídavné mená sú v skutočnosti determinanty, ale v slovníkoch a učebniciach gramatiky sa o nich zvyčajne hovorí ako o prídavných menách.

Summary

Ukazovacie prídavné mená [demonstrative adjectives] používame pred podstatnými menami, keď vyjadrujeme polohu určitého predmetu v súvislosti s jeho vzdialenosťou od hovorcu.

Existujú dve možné pozície predmetu v súvislosti s vzdialenosťou od hovorcu:

  • Keď sa predmet nachádza blízko, používame this pre podstatné mená v jednotnom čísle a these pre tie v množnom čísle.
  • Keď sa predmet nachádza ďaleko, používame that pre podstatné mená v jednotnom čísle a those pre tie v množnom čísle.

Napríklad:
— „This apple pie is delicious!“ = Jablkový koláč je blízko hovorcu.
— „These apples are delicious!“ = Jablká sú blízko hovorcu.
— „That apple pie looks delicious!“ = Jablkový koláč je ďaleko od hovorcu.
— „Those apples look delicious!“ = Jablká sú ďaleko od hovorcu.

Nepleťte si ukazovacie prídavné mená s ukazovacími zámenami, ktoré nahrádzajú podstatné meno a umožňujú nám predísť jeho opakovaniu. Majú rovnaké tvary, ale vo vete plní iné funkcie.

Napríklad:
— „This apple pie seems delicious!“ = Použijeme ukazovacie prídavné meno this pre znázornenie vzdialenosti jablkového koláča a na uvedenie podstatného mena.
♦ „This seems delicious!“ = Použijeme zámeno this pre znázornenie vzdialenosti niečoho a aby sa predišlo opakovaniu podstatného mena.

POZNÁMKA: Pred ukazovacími prídavnými menami nepoužívame determinanty, vzhľadom k tomu, že ony samy sú jedným z druhov determinantov.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License