Unit 9.1

Ukazovacie prídavné mená


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Prídavné mená [adjectives] sú determinanty, ktoré môžu vo vete stáť na dvoch rôznych pozíciách a modifikujú či opisujú určitú osobu alebo vec.

Ukazovacie prídavné mená [demostrative adjectives] používame, keď umiestňujeme predmety v priestore a určujeme ich polohu.

Form

Ukazovacie prídavné mená stoja pred podstatnými menami a uvádzajú ich. Pred ukazovacími prídavnými menami nepoužívame členy ani iné determinanty.

Ukazovacie prídavné mená sú tieto:

Singular Plural
Near This These
Far That Those

Example

Blízko

  • This car belongs to my father (jednotné číslo).
  • These shoes are too big for me (množné číslo).

Ďaleko

  • That boy is from Turkey (jednotné číslo).
  • Those boxes over there are very heavy (množné číslo).

Use

Ukazovacie prídavné mená používame, keď umiestňujeme predmety v priestore a určujeme ich polohu v súvislosti s ich vzdialenosťou od hovorcu:

  • Blízko: používame this (jednotné číslo) a these (množné číslo) pre veci a osoby, ktoré sa nachádzajú blízko hovorcu (tu [here]).
  • Ďaleko: používame that (jednotné číslo) a those (množné číslo) pre veci a osoby, ktoré sú ďaleko (tam [there]).

POZNÁMKA: Ukazovacie prídavné mená sú v skutočnosti determinanty, ale v slovníkoch a učebniciach gramatiky sa o nich zvyčajne hovorí ako o prídavných menách.

Summary

Ukazovacie prídavné mená [demonstrative adjectives] používame pred podstatnými menami, keď vyjadrujeme polohu určitého predmetu v súvislosti s jeho vzdialenosťou od hovorcu.

Existujú dve možné pozície predmetu v súvislosti s vzdialenosťou od hovorcu:

  • Keď sa predmet nachádza blízko, používame this pre podstatné mená v jednotnom čísle a these pre tie v množnom čísle.
  • Keď sa predmet nachádza ďaleko, používame that pre podstatné mená v jednotnom čísle a those pre tie v množnom čísle.

Napríklad:
— „This apple pie is delicious!“ = Jablkový koláč je blízko hovorcu.
— „These apples are delicious!“ = Jablká sú blízko hovorcu.
— „That apple pie looks delicious!“ = Jablkový koláč je ďaleko od hovorcu.
— „Those apples look delicious!“ = Jablká sú ďaleko od hovorcu.

Nepleťte si ukazovacie prídavné mená s ukazovacími zámenami, ktoré nahrádzajú podstatné meno a umožňujú nám predísť jeho opakovaniu. Majú rovnaké tvary, ale vo vete plní iné funkcie.

Napríklad:
— „This apple pie seems delicious!“ = Použijeme ukazovacie prídavné meno this pre znázornenie vzdialenosti jablkového koláča a na uvedenie podstatného mena.
♦ „This seems delicious!“ = Použijeme zámeno this pre znázornenie vzdialenosti niečoho a aby sa predišlo opakovaniu podstatného mena.

POZNÁMKA: Pred ukazovacími prídavnými menami nepoužívame determinanty, vzhľadom k tomu, že ony samy sú jedným z druhov determinantov.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

Exercises


License