Unit 1.2

Prítomný čas jednoduchý v opytovacom tvare


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Prítomný čas jednoduchý [present simple] je gramatický čas, ktorý používame na vyjadrenie trvalých situácií či udalostí, ktoré sa pravidelne opakujú alebo sa dejú stále.

Použitím tohto času v opytovacom tvare [interrogative form] sa pýtame na niečo ohľadom podmetu.

Form

Prítomný čas jednoduchý v opytovacom tvare má túto štruktúru:
Do/does + subject + verb + …?

 • Do/does: v tretej osobe jednotného čísla sa do mení na does;
 • Sloveso: základný tvar slovesa je rovnaký (bez zmien);
 • Nepravidelné sloveso to be: Am I…? – Are you…? – Is she…? …
Do/Does Subject Verb Question
Mark
Do I work ?
Do you work ?
Does he work ?
Does she work ?
Does it work ?
Do we work ?
Do you work ?
Do they work ?

Example

 1. Ukončené činnosti, ktoré prebiehajú v okamihu prehovoru
  • Does the taxi driver disappear?
 2. Fakty
  • Do teachers perform an important role in society?
 3. Zvyky/rutiny
  • Do you usually wake up at 8 o’clock?
  • Does he go to the gym twice a week?
  • Do we go to the cinema too much?
 4. Neformálne rozprávanie
  • Does the housewife transform into a princess?
 5. Inštrukcie
  • How do I get to the supermarket?
  • How do I update the new apps?
  • Do you have any advice?
 6. Trvalé situácie
  • Do I live in Russia?
  • Does she work in a police station?
  • Did the doctor study English?
 7. Plánovaná budúcnosť
  • Do I start my new job on 17th June?
  • Does the exam period end on 19th December?
  • Does Emily’s plane land in 2 hours, or 3?
 8. Sľuby…
  • Do you promise to buy me a new phone?
 9. Rozvrhy a poriadky
  • Does the train leave at 7 o’ clock?

Use

Prítomný čas jednoduchý v opytovacom tvare používame, keď sa pýtame na:

 1. Ukončené činnosti, ktoré prebiehajú v okamihu prehovoru (komentáre);
 2. Fakty (veci, ktoré sú všeobecne pravdivé, dané);
 3. Zvyky/rutiny (niečo, čo sa v prítomnosti deje opakovane);
 4. Neformálne rozprávanie (keď rozprávame príbeh);
 5. Inštrukcie (príkazy);
 6. Trvalé situácie (ktoré sa už nejakú dobu dejú a budú sa diať aj v budúcnosti);
 7. Plánovaná budúcnosť (naplánované udalosti s presným dátumom);
 8. Sľuby;
 9. Rozvrhy a poriadky (naplánované udalosti s presným časom).

Summary

Prítomný čas jednoduchý [present simple] v opytovacom tvare [interrogative form] používame, keď sa pýtame na situácie, ktoré sa dejú pravidelne, opakovane či stále.

Keď používame prítomný čas jednoduchý v opytovacom tvare, začíname do, po ktorom nasleduje podmet a základný tvar slovesa (veta je ukončená otáznikom). V tretej osobe jednotného čísla používame does.

Napríklad:
— „Do you work on important projects?“ = Veta je v prítomnom čase jednoduchom v opytovacom tvare, takže začneme do a použijeme základný tvar slovesa to work (work).
— „Does she work on important projects?“ = Podmetom je she, takže začneme does a použijeme základný tvar slovesa to work (work).

POZNÁMKA: Sloveso to be je nepravidelné, a tým pádom sa neriadi všeobecnými pravidlami na vytváranie opytovacieho tvaru. Pri vytváraní otázok ho staviame na začiatok vety.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License