Unit 1.2

Prítomný čas jednoduchý v opytovacom tvare

Introduction

Prítomný čas jednoduchý [present simple] je gramatický čas, ktorý používame na vyjadrenie trvalých situácií či udalostí, ktoré sa pravidelne opakujú alebo sa dejú stále.

Použitím tohto času v opytovacom tvare [interrogative form] sa pýtame na niečo ohľadom podmetu.

Form

Prítomný čas jednoduchý v opytovacom tvare má túto štruktúru:
Do/does + subject + verb + …?

 • Do/does: v tretej osobe jednotného čísla sa do mení na does;
 • Sloveso: základný tvar slovesa je rovnaký (bez zmien);
 • Nepravidelné sloveso to be: Am I…? – Are you…? – Is she…? …
Do/Does Subject Verb Question
Mark
Do I work ?
Do you work ?
Does he work ?
Does she work ?
Does it work ?
Do we work ?
Do you work ?
Do they work ?

Example

 1. Ukončené činnosti, ktoré prebiehajú v okamihu prehovoru
  • Does the taxi driver disappear?
 2. Fakty
  • Do teachers perform an important role in society?
 3. Zvyky/rutiny
  • Do you usually wake up at 8 o’clock?
  • Does he go to the gym twice a week?
  • Do we go to the cinema too much?
 4. Neformálne rozprávanie
  • Does the housewife transform into a princess?
 5. Inštrukcie
  • How do I get to the supermarket?
  • How do I update the new apps?
  • Do you have any advice?
 6. Trvalé situácie
  • Do I live in Russia?
  • Does she work in a police station?
  • Did the doctor study English?
 7. Plánovaná budúcnosť
  • Do I start my new job on 17th June?
  • Does the exam period end on 19th December?
  • Does Emily’s plane land in 2 hours, or 3?
 8. Sľuby…
  • Do you promise to buy me a new phone?
 9. Rozvrhy a poriadky
  • Does the train leave at 7 o’ clock?

Use

Prítomný čas jednoduchý v opytovacom tvare používame, keď sa pýtame na:

 1. Ukončené činnosti, ktoré prebiehajú v okamihu prehovoru (komentáre);
 2. Fakty (veci, ktoré sú všeobecne pravdivé, dané);
 3. Zvyky/rutiny (niečo, čo sa v prítomnosti deje opakovane);
 4. Neformálne rozprávanie (keď rozprávame príbeh);
 5. Inštrukcie (príkazy);
 6. Trvalé situácie (ktoré sa už nejakú dobu dejú a budú sa diať aj v budúcnosti);
 7. Plánovaná budúcnosť (naplánované udalosti s presným dátumom);
 8. Sľuby;
 9. Rozvrhy a poriadky (naplánované udalosti s presným časom).

Summary

Prítomný čas jednoduchý [present simple] v opytovacom tvare [interrogative form] používame, keď sa pýtame na situácie, ktoré sa dejú pravidelne, opakovane či stále.

Keď používame prítomný čas jednoduchý v opytovacom tvare, začíname do, po ktorom nasleduje podmet a základný tvar slovesa (veta je ukončená otáznikom). V tretej osobe jednotného čísla používame does.

Napríklad:
— „Do you work on important projects?“ = Veta je v prítomnom čase jednoduchom v opytovacom tvare, takže začneme do a použijeme základný tvar slovesa to work (work).
— „Does she work on important projects?“ = Podmetom je she, takže začneme does a použijeme základný tvar slovesa to work (work).

POZNÁMKA: Sloveso to be je nepravidelné, a tým pádom sa neriadi všeobecnými pravidlami na vytváranie opytovacieho tvaru. Pri vytváraní otázok ho staviame na začiatok vety.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

License