Unit 1.2

Present simple v vprašalni obliki


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Enostavni sedanjik [present simple] je čas, ki ga uporabljamo za opisovanje trajnih situacij ali dogodkov, ki se redno ponavljajo ali se vedno zgodijo.

Ko je v vprašalni obliki, glagol sprašuje nekaj glede osebka.

Form

Present simple ima v vprašalni obliki strukturo:
Do/does + subject + verb + …?

 • Do/does: tretja oseba ednine se spremeni iz do v does;
 • Verb: osnovna oblika glagola ostane enaka (brez sprememb);
 • Nepravilni glagol to be: Am I…? – Are you…? – Is she…? …
Do/Does Subject Verb Question
Mark
Do I work ?
Do you work ?
Does he work ?
Does she work ?
Does it work ?
Do we work ?
Do you work ?
Do they work ?

Example

 1. Načrtovana prihodnost
  • Do I start my new job on the 17th of June?
  • Does the exam period end on the 19th of December?
  • Does their daughter arrive in a few days?
 2.  Urniki
  • Does the train leave at 7 o’ clock?
  • Does the match start at 9 o’ clock tomorrow?
  • Do my exams start at 10 o’clock tomorrow?
 3.  Navade/rutine
  • Do you usually wake up at 8 o’clock?
  • Does he go to the gym twice a week?
  • Do we go to good restaurants for lunch?
 4.  Dejstva
  • Does the sun rise from the West?
  • Does the water boil at 80°C?
  • Do unicorns exist?
 5. Trajne situacije (sedanjost)
  • Do I live in Brussels?
  • Does she work in a supermarket?
  • Do they play football?
 6. Obljube…
  • Do you promise to buy me a new phone?
  • Do you swear you’ll go to the doctor?
  • Do you promise me you’ll give me your phone number?
 7. Spraševanje po usmeritvah in navodilih
  • How do I get to the library?
  • Where do I go?
  • How do we get to the train station?
 8. Zaključena dejanja, ki potekajo medtem ko govorimo
  • Do the brigades disappear?
  • Do the police catch the thief?
  • Does Real Madrid recover from two goals down?
 9. Neformalno pripovedovanje
  • Does the Beast transform into a prince?
  • Does Snow White fall asleep?
  • Does Little Red Riding-Hood meet the wolf?

Use

Present simple v vprašalni obliki uporabljamo za postavljanje vprašanj o:

 1. Načrtovani prihodnosti (načrtovanih dogodkih s točno določenim datumom);
 2. Urnikih (načrtovanih dogodkih s točno določenim časom);
 3. Navadah/rutinah (nečem, kar se ponavlja v sedanjosti);
 4. Dejstvih (stvareh, ki na splošno veljajo);
 5. Trajnih situacijah (ki se dogajajo že nekaj časa in se bodo dogajale v prihodnosti);
 6. Obljubah;
 7. Navodilih (ukazih);
 8. Zaključenih dejanjih, ki se dogajajo medtem ko govorimo (pripombe);
 9. Neformalnem pripovedovanju (ko pripovedujemo zgodbo).

Summary

Enostavni sedanjik [present simple] v vprašalni obliki uporabljamo za postavljanje vprašanj o situacijah, ki se redno, pogosto ali vedno dogajajo.

Struktura je:
Do/does + subject + verb + …? (does v tretji osebi ednine)

Na primer:
— “Do you work on important projects?” =
— “Does she work on important projects?” =

NOTE: Glagol to be je nepravilen, zaradi česar ne sledi splošnim pravilom o tvorjenju vprašalnih oblik; pri tvorjenju vprašanj ga postavljamo na začetek povedi.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License