Unit 10.2

Glagoli like, love, hate

Introduction

Z glagoli like, love in hate izražamo pozitivna (love ali like) in negativna (hate) čustva glede nečesa.

Form

Pri glagolih like, love and hate lahko najdemo dve različni strukturi, ki se razlikujeta po obliki in v manjši meri tudi v pomenu:
Like/Love/Hate + gerund [verb + -ing] + …
Like/Love/Hate + infinitive [to + verb] + … Po hate in love se oblika -ing rabi bolj pogosto kot nedoločniška oblika.

Example

 • I like cooking.
  I like to cook on Sundays.
 • He loves travelling abroad!
  He loves to travel abroad.
 • They hate going to the doctor.
  They hate to go to the doctor.

Use

Glagole like, love in hate uporabljamo za izražanje naših preferenc in okusov na pozitiven ali negativen način.

 • Like: pozitiven občutek, želja ali preferenca;
 • Love: intenzivno čustvo naklonjenosti do človeka ali stvari;
 • Hate: močan odpor do nekoga ali nečesa.

Po teh glagolih lahko uporabljamo:

 • Gerund: da poudarimo dejanje;
 • Infinitive: da damo več poudarka rezultatu dejanja.

Summary

Glagole like, love in hate uporabljamo za izražanje nečesa, kar nam je ali nam ni všeč, ali za izražanje preferenc in okusov.

Strukturi sta:
Like/Love/Hate + gerund [verb + -ing] + …
Like/Love/Hate + infinitive [to + verb] + …

Na primer:
— “I like going to the beach.” / “I like to go to the beach.” = Pozitivna preferenca.
— “I love going to the beach.” / “I love to go to the beach.” = Intenzivno čustvo ali naklonjenost.
— “I hate going to the beach.” / “I hate to go to the beach.” = Odpor.

Prva poved z glagolnikom/gerundijem poudarja dejanje ali izkušnjo. Druga z nedoločnikom/infinitivom daje več poudarka rezultatu dejanja ali dogodka.

NOTE: Ko uporabljamo te glagole, lahko za njimi postavimo tako gerundij kot infinitiv, in tudi če so po obliki drugačni, pomen ostaja enak.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

Exercises


License