Unit 8.2

Primerjave s pridevniki in prislovi


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Primerjave s pridevniki in prislovi [comparisons with adjectives and adverbs] uporabljamo za primerjavo stvari, ljudi in dejanj, za izražanje enakosti in neenakosti med njimi.

Form

Primerjave lahko tvorimo ob uporabi pridevnikov in prislovov. Ko želimo primerjati eno stvar z drugo uporabimo besedo than po pridevniku ali prislovu.

Struktura povedi:
Subject + verb + comparative adjective/adverb + than + object + …

Primerjave s pridevniki in prislovi tvorimo na različne načine, odvisno od števila zlogov in od pripone.

En zlog:

 • Pridevnik/prislov: dodamo -er (cleancleaner);
 • Pridevnik/prislov s pripono -e: dodamo -r (simplesimpler);
 • Pridevniki, ki se končujejo na en samoglasnik in en soglasnik: podvojimo zadnji soglasnik preden dodamo -er (bigbigger).

Dva zloga:

 • Pridevnik/prislov, ki se končuje na -y-y se spremeni v –i in dodamo –er (friendlyfriendlier).

Dva ali več zlogov:

 • Pridevnik/prislov, ki se ne konča na -y: more + pridevnik/prislov (brez sprememb) + than… (beautifulmore beautiful).

Example

En zlog

 • I am cleaner than him.
 • Their brother is older than my sister.
 • Peter is going to talk to him later about the house.

Dva zloga s pripono -y

 • I am friendlier than Max.
 • Kate is prettier than Martha.
 • We should get up earlier tomorrow.

Dva (brez pripone -y) ali več zlogov

 • I am more popular than you.
 • He is more boring than his brother.
 • This book is more exciting than the last one.

Use

Primerjave s pridevniki/prislovi uporabljamo, ko želimo primerjati dve ali več stvari, ljudi ali dejanja.

V nekaterih situacijah than lahko izpustimo, to je odvisno od konteksta:
I am feeling better today.” (Včeraj se nisem počutil dobro, primerjam torej včeraj in danes).

Summary

Primerjave s pridevniki ali prislovi [comparisons with adjectives and adverbs] uporabljamo za primerjavo dveh ali več stvari, ljudi ali dejanj, izražanje enakosti in neenakosti med njimi.

Struktura je:
 … + comparative adjective/adverb + than + …

Njihova oblika se razlikuje glede na število zlogov in pripono pridevnika.

Na primer:
En zlog:
Splošno: “Tall” ⇒ “Claire is taller than Paula.” = Dodamo -er;
S pripono -e: “Nice” ⇒ “Anne is nicer than him.” = Dodamo -r;
En zlog + en soglasnik: “Thin” ⇒ “Karl is thinner than Paul.” = Podvojimo soglasnik in dodamo -er.
Dva zloga in pripona -y: “Hungry ⇒ “Claire is hungrier than Paula.” = -y postane -i in dodamo -er.
Dva zloga ali več (brez pripone -y): “Tired” ⇒ “Claire is more tired than Paula.” = Pred pridevnikom/prislovom dodamo more.

NOTE: Than lahko izpustimo, ko iz konteksta vemo, s čim je prvi samostalnik primerjan: “Lately DVDs are less popular“.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License