Unit 8.2

Primerjave s pridevniki in prislovi


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Primerjave s pridevniki in prislovi [comparisons with adjectives and adverbs] uporabljamo za primerjavo stvari, ljudi in dejanj, za izražanje enakosti in neenakosti med njimi.

Form

Primerjave lahko tvorimo ob uporabi pridevnikov in prislovov. Ko želimo primerjati eno stvar z drugo uporabimo besedo than po pridevniku ali prislovu.

Struktura povedi:
Subject + verb + comparative adjective/adverb + than + object + …

Primerjave s pridevniki in prislovi tvorimo na različne načine, odvisno od števila zlogov in od pripone.

En zlog:

 • Pridevnik/prislov: dodamo -er (cleancleaner);
 • Pridevnik/prislov s pripono -e: dodamo -r (simplesimpler);
 • Pridevniki, ki se končujejo na en samoglasnik in en soglasnik: podvojimo zadnji soglasnik preden dodamo -er (bigbigger).

Dva zloga:

 • Pridevnik/prislov, ki se končuje na -y-y se spremeni v –i in dodamo –er (friendlyfriendlier).

Dva ali več zlogov:

 • Pridevnik/prislov, ki se ne konča na -y: more + pridevnik/prislov (brez sprememb) + than… (beautifulmore beautiful).

Example

En zlog

 • I am cleaner than him.
 • Their brother is older than my sister.
 • Peter is going to talk to him later about the house.

Dva zloga s pripono -y

 • I am friendlier than Max.
 • Kate is prettier than Martha.
 • We should get up earlier tomorrow.

Dva (brez pripone -y) ali več zlogov

 • I am more popular than you.
 • He is more boring than his brother.
 • This book is more exciting than the last one.

Use

Primerjave s pridevniki/prislovi uporabljamo, ko želimo primerjati dve ali več stvari, ljudi ali dejanja.

V nekaterih situacijah than lahko izpustimo, to je odvisno od konteksta:
I am feeling better today.” (Včeraj se nisem počutil dobro, primerjam torej včeraj in danes).

Summary

Primerjave s pridevniki ali prislovi [comparisons with adjectives and adverbs] uporabljamo za primerjavo dveh ali več stvari, ljudi ali dejanj, izražanje enakosti in neenakosti med njimi.

Struktura je:
 … + comparative adjective/adverb + than + …

Njihova oblika se razlikuje glede na število zlogov in pripono pridevnika.

Na primer:
En zlog:
Splošno: “Tall” ⇒ “Claire is taller than Paula.” = Dodamo -er;
S pripono -e: “Nice” ⇒ “Anne is nicer than him.” = Dodamo -r;
En zlog + en soglasnik: “Thin” ⇒ “Karl is thinner than Paul.” = Podvojimo soglasnik in dodamo -er.
Dva zloga in pripona -y: “Hungry ⇒ “Claire is hungrier than Paula.” = -y postane -i in dodamo -er.
Dva zloga ali več (brez pripone -y): “Tired” ⇒ “Claire is more tired than Paula.” = Pred pridevnikom/prislovom dodamo more.

NOTE: Than lahko izpustimo, ko iz konteksta vemo, s čim je prvi samostalnik primerjan: “Lately DVDs are less popular“.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

License