Unit 10.1

Predmetni zaimki


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Zaimki [pronouns] so besede, ki jih uporabljamo v izogib ponovitvam samostalnikov.

Predmetni zaimki [object pronouns] so zaimki, ki jih uporabljamo kot predmet glagola ali predloga, ali kot nadomestilo za predmete, v izogib ponavljanju.

Form

Zaimki in predmetni zaimki imajo število (ednina, množina) in spol (moški, ženski, srednji).

Če so v povedi predlogi, postavimo predmetne zaimke za njimi.

Predmetni zaimki so:

Subject Pronouns Object Pronouns
I Me
You You
He Him
She Her
It It
We Us
You You
They Them

V neformalnih pogovorih jih lahko uporabljamo kot kratke odgovore.

Example

 1. V izogib ponavljanju
  • I’m a very calm person but my brother always drives me mad.
  • My daughter is 7 years old. I take her to school every day.
  • They have 3 children. They take them to the park every weekend.
 2. Po predlogih
  • Don’t look at me!
  • This is for you.
  • I talk to them every day.

Use

Predmetne zaimke uporabljamo:

 1. Da bi se izognili ponavljanju istega predmetnega zaimka ali samostalnika;
 2. V povedih po predlogih.

Summary

Predmetne zaimke [object pronouns] uporabljamo za izražanje tistega, na kar vpliva osebek, lahko pa tudi v izogib ponavljanju. Razlikujejo se po spolu in številu ter stojijo za glagoli.

Predmetni zaimki so: me, you, him, her, it, us, you in them.

Na primer:
— “My dogs get very happy when I take them to the park.” = Them se nanaša na my dogs.
— “I gave him a kiss for you.” = Him uporabljamo po predlogu namesto imena osebe.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License