- English Grammar A1 Level for Slovene speakers - https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-sl -

Predmetni zaimki

Introduction

Zaimki [pronouns] so besede, ki jih uporabljamo v izogib ponovitvam samostalnikov.

Predmetni zaimki [object pronouns] so zaimki, ki jih uporabljamo kot predmet glagola ali predloga, ali kot nadomestilo za predmete, v izogib ponavljanju.

Form

Zaimki in predmetni zaimki imajo število (ednina, množina) in spol (moški, ženski, srednji).

Če so v povedi predlogi, postavimo predmetne zaimke za njimi.

Predmetni zaimki so:

Subject Pronouns Object Pronouns
I Me
You You
He Him
She Her
It It
We Us
You You
They Them

V neformalnih pogovorih jih lahko uporabljamo kot kratke odgovore.

Example

 1. V izogib ponavljanju
  • I’m a very calm person but my brother always drives me mad.
  • My daughter is 7 years old. I take her to school every day.
  • They have 3 children. They take them to the park every weekend.
 2. Po predlogih
  • Don’t look at me!
  • This is for you.
  • I talk to them every day.

Use

Predmetne zaimke uporabljamo:

 1. Da bi se izognili ponavljanju istega predmetnega zaimka ali samostalnika;
 2. V povedih po predlogih.

Summary

Predmetne zaimke [object pronouns] uporabljamo za izražanje tistega, na kar vpliva osebek, lahko pa tudi v izogib ponavljanju. Razlikujejo se po spolu in številu ter stojijo za glagoli.

Predmetni zaimki so: me, you, him, her, it, us, you in them.

Na primer:
— “My dogs get very happy when I take them to the park.” = Them se nanaša na my dogs.
— “I gave him a kiss for you.” = Him uporabljamo po predlogu namesto imena osebe.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.