Unit 10.1

Priekšmetu vietniekvārdi


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Vietniekvārdi [pronouns] ir vārdi, kurus izmanto, lai izvairītos no lietvārda atkārtošanās.

Priekšmetu vietniekvārdi [object pronouns] ir vietniekvārdi, kurus izmanto kā darbības vārda vai prievārda priekšmetu, vai arī kā priekšmeta aizvietotājus, lai izvairītos no atkārtošanās.

Form

Vietniekvārdiem un priekšmeta vietniekvārdiem ir savs skaits (vienskaitlis, daudzskaitlis) un sava dzimte (vīriešu, sieviešu, neitrālā). Ja teikumā ir prievārdi [prepositions], priekšmetu vietniekvārdus liek aiz tiem.

Priekšmetu vietniekvārdi ir:

Subject Pronouns Object Pronouns
I Me
You You
He Him
She Her
It It
We Us
You You
They Them

Neoficiālajā saziņā tie var būt izmantoti, kā īsas atbildes.

Example

 1. Izvairīšanās no atkārtošanās
  • I’m a very calm person but my brother always drives me mad.
  • My daughter is 7 years old. I take her to school every day.
  • They have 3 children. They take them to the park every weekend.
 2. Pēc prievārdiem
  • Don’t look at me!
  • This is for you.
  • I talk to them every day.

Use

Priekšmetu vietniekvārdu izmanto:

 1. Lai izvairītos no vienāda priekšmeta vai lietvārda atkārtošanas;
 2. Teikumos pēc prievārdiem.

Summary

Priekšmetu vietniekvārdus [object pronouns] izmanto, lai izteiktu to, ko ietekmē priekšmets, kā arī tos var izmantot, lai izvairītos no atkārtošanās. Šie vārdi atšķiras pēc dzimtes un skaitļa, tos izmanto pēc darbības vārdiem.

Tie ir: me, you, him, her, it, us, you un them.

Piemēram:
— “My dogs get very happy when I take them to the park.”  = Them attiecas uz my dogs.
— “I gave him a kiss for you.” = Him pēc prievārda lietots cilvēka vārda vietā.

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence