Unit 3.1

Salikteņi

Nouns

Ar lietvārdiem [nouns] apzīmē cilvēkus, vietas, priekšmetus, notikumus, vielas vai īpašības.

Saliktenis [compound noun] ir lietvārds, kas izveidots no vārdu savienojuma.

Saliktenis ir lietvārds, kas izveidots no diviem vai vairākiem pastāvošiem savienotiem kopā vārdiem, veidojot pavisam jaunu vārdu. Bieži izmantojamie salikteņi:

Part 1 Part 2 Compound Noun
air port airport
black board blackboard
cheese cake cheesecake
ear ring earring
fire man fireman
foot ball football
girl friend girlfriend
tea spoon teaspoon
wall paper wallpaper
  • I am waiting for you at the airport.
  • A blackboard is a board often used in schools.
  • You need a ball to play football.

Katrai salikteņa daļai ir sava nozīme, un šo abu daļu savienojuma rezultātā, rodas vārds ar jaunu nozīmi.

Saliktenis [compound noun] ir lietvārds, kas veidots no diviem vai vairāk vārdiem.

Bieži izmantojamie: airport, blackboard, cheesecake, earring, fireman, football, girlfriend, teaspoon, wallpaper

Piemēram:
Bed (atpūtas vieta) + room (vieta, kurai apkārt ir sienas) → Bedroom (vieta ar gultu atpūtai).

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Licence

English Grammar A1 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu