Unit 3.1

Birleşik İsimler

Contributors

Introduction

İsimler [nouns] bir kişi, bir yer, bir cansız varlık, bir olay, bir madde ya da nitelik için kullanılır.

Birleşik İsim [compound nouns] kelimelerin bir araya gelmesiyle oluşur.

Form

Birleşik isimler iki ya da daha fazla ismin bir araya gelerek yeni bir isim oluşturmasıyla oluşur. En yaygın kullanılan birleşik kelimeler aşağıda verilmiştir:

Part 1 Part 2 Compound Noun
air port airport
black board blackboard
cheese cake cheesecake
ear ring earring
fire man fireman
foot ball football
girl friend girlfriend
tea spoon teaspoon
wall paper wallpaper

Example

  • I am waiting for you at the airport.
  • A blackboard is a board often used in schools.
  • You need a ball to play football.

Use

Birleşik isimdeki iki kelimenin de kendi anlamı vardır. Fakat, iki veya daha fazla kelimenin kendi anlamlarıyla bir araya gelmesiyle, yeni oluşan kelime de kendine özgü yeni bir anlam kazanır.

Summary

Birleşik İsimler [compound nouns] iki veya daha fazla sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşur.

En yaygın kullanılanlar: airport, blackboard, cheesecake, earring, fireman, football, girlfriend, teaspoon, wallpaper

Örnek:
Bed (= dinlenme yeri) + Room (= duvarlarla çevrili kısım) = Bedroom (= dinlenmek için kullanılan, içinde yatak olan bir oda).

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

More exercises

Exercises


Lisans