Unit 5.2

Şimdiki Zamanın Olumlu Hali


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Şimdiki zaman [present continuous] şu anda gerçekleşen olaylardan bahsetmek için kullanılır (konuşmadan önce, konuşma sırasında ve konuşmadan sonra).

Olumlu Halde kullanıldığında fiil olayın o anda gerçekleştiğini doğrular.

Form

Şimdiki zaman olumlu hali aşağıdaki gibidir:
Özne + to be + [fiil + -ing] + …

Düzenli

Fiil yapısı: verb + -ing.

Olumlu halinin kısaltılışı to be fiilinin kısaltılışı ile aynıdır.
(konuşma dili ya da resmi olmayan yazı dilinde kullanılır ): I’m – you’re – he’s…

Subject To be Verb + -ing
I am working
You are working
He is working
She is working
It is working
We are working
You are working
They are working

İstisnalar

 • Sessiz bir harften sonra gelen -e ile biten fiillerde -e düşer ve –ing eki gelir.
Infinitive Verb + -ing
write writing
smile smiling
take taking
 • Eğer fiil tek heceden oluşuyorsa son harf tekrar eder ve -ing eki alır.
Infinitive Verb + -ing
sit sitting
begin beginning
spill spilling
 • Son eki -ie olan fiillerde:  -ie düşer ve -ying eklenir.
Infinitive Verb + -ing
die dying
lie lying
tie tying

Example

 1. Anlık olaylar
  • I‘m eating an apple.
  • She is watching TV at the moment.
  • We are speaking.
 2. Geçici eylemler
  • I am looking for a new shirt.
  • Paul is working hard to buy new shoes.
  • We are staying in this apartment for 3 weeks.
 3. Planlı eylemler
  • I am leaving early tonight.
  • He is going to the cinema on Friday evening.
  • We are going on holiday at the end of this month.
 4. Değişiklik ve Eğilimler
  • I am getting happier and happier.
  • The world is getting warmer.
  • We are becoming better at volleyball.
 5. Bir olayın sıklığı
  • I’m always watching the news.
  • He is talking consistently.
  • They are always having lunch at 14:00.

Use

Şimdiki Zamanın olumlu halini aşağıdaki durumlardan bahsetmek için kullanırız

 1. Anlık olaylar;
 2. Geçici Eylemler;
 3. Geleceğe dair planlı eylemler;
 4. Değişiklik ve Eğilimler;
 5. Bir olayın sıklığı.

Summary

Şimdiki zaman [present continuous] o an gerçekleşen veya gerçekleşmek üzere olan bir olaydan bahsetmek için kullanılır. Olumlu halde kullanıldığında fiil olayın o anda gerçekleştiğini doğrular.

Formülü aşağıdaki gibidir.
Özne + to be + [fiil + -ing] + …

Örnek:
— “He is working on an important project today.” = Bu cümlede şimdiki zaman kullanılmıştır çünkü eylem o anda gerçekleşmektedir.
♦ “He works on important projects.” = Bu cümlede sürekli gerçekleşen veya tekrar eden bir eylemden bahsettiğimiz için Geniş zaman kullanılmıştır.

Fiilin nasıl bittiğine bağlı olarak bazı istisnalar vardır.

Örneğin:
— Sessiz bir harften sonra gelen -e ile biten fiillerde -e düşer ve –ing eki gelir. “Shake” ⇒ “Shaking.”
— Eğer fiilde sesli harften sonra bir sessiz harf geliyor ve son hecesinde vurgu varsa son harf tekrar eder ve -ing eki alır. Put“ ⇒ “Putting.”
— Son eki -ie olan fiillerde:  -ie düşer ve -ying eklenir. “Tie ⇒ “Tying.”

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Katkıda bulunanlar

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Lisans