Unit 5.2

Şimdiki Zamanın Olumlu Hali


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Şimdiki zaman [present continuous] şu anda gerçekleşen olaylardan bahsetmek için kullanılır (konuşmadan önce, konuşma sırasında ve konuşmadan sonra).

Olumlu Halde kullanıldığında fiil olayın o anda gerçekleştiğini doğrular.

Form

Şimdiki zaman olumlu hali aşağıdaki gibidir:
Özne + to be + [fiil + -ing] + …

Düzenli

Fiil yapısı: verb + -ing.

Olumlu halinin kısaltılışı to be fiilinin kısaltılışı ile aynıdır.
(konuşma dili ya da resmi olmayan yazı dilinde kullanılır ): I’m – you’re – he’s…

Subject To be Verb + -ing
I am working
You are working
He is working
She is working
It is working
We are working
You are working
They are working

İstisnalar

  • Sessiz bir harften sonra gelen -e ile biten fiillerde -e düşer ve –ing eki gelir.
Infinitive Verb + -ing
write writing
smile smiling
take taking
  • Eğer fiil tek heceden oluşuyorsa son harf tekrar eder ve -ing eki alır.
Infinitive Verb + -ing
sit sitting
begin beginning
spill spilling
  • Son eki -ie olan fiillerde:  -ie düşer ve -ying eklenir.
Infinitive Verb + -ing
die dying
lie lying
tie tying

Example

  1. Anlık olaylar
    • I‘m eating an apple.
    • She is watching TV at the moment.
    • We are speaking.
  2. Geçici eylemler
    • I am looking for a new shirt.
    • Paul is working hard to buy new shoes.
    • We are staying in this apartment for 3 weeks.
  3. Planlı eylemler
    • I am leaving early tonight.
    • He is going to the cinema on Friday evening.
    • We are going on holiday at the end of this month.
  4. Değişiklik ve Eğilimler
    • I am getting happier and happier.
    • The world is getting warmer.
    • We are becoming better at volleyball.
  5. Bir olayın sıklığı
    • I’m always watching the news.
    • He is talking consistently.
    • They are always having lunch at 14:00.

Use

Şimdiki Zamanın olumlu halini aşağıdaki durumlardan bahsetmek için kullanırız

  1. Anlık olaylar;
  2. Geçici Eylemler;
  3. Geleceğe dair planlı eylemler;
  4. Değişiklik ve Eğilimler;
  5. Bir olayın sıklığı.

Summary

Şimdiki zaman [present continuous] o an gerçekleşen veya gerçekleşmek üzere olan bir olaydan bahsetmek için kullanılır. Olumlu halde kullanıldığında fiil olayın o anda gerçekleştiğini doğrular.

Formülü aşağıdaki gibidir.
Özne + to be + [fiil + -ing] + …

Örnek:
— “He is working on an important project today.” = Bu cümlede şimdiki zaman kullanılmıştır çünkü eylem o anda gerçekleşmektedir.
♦ “He works on important projects.” = Bu cümlede sürekli gerçekleşen veya tekrar eden bir eylemden bahsettiğimiz için Geniş zaman kullanılmıştır.

Fiilin nasıl bittiğine bağlı olarak bazı istisnalar vardır.

Örneğin:
— Sessiz bir harften sonra gelen -e ile biten fiillerde -e düşer ve –ing eki gelir. “Shake” ⇒ “Shaking.”
— Eğer fiilde sesli harften sonra bir sessiz harf geliyor ve son hecesinde vurgu varsa son harf tekrar eder ve -ing eki alır. Put“ ⇒ “Putting.”
— Son eki -ie olan fiillerde:  -ie düşer ve -ying eklenir. “Tie ⇒ “Tying.”

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

More exercises

Exercises


Lisans