Unit 5.2

Şimdiki Zamanın Olumlu Hali

Tenses

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Şimdiki zaman [present continuous] şu anda gerçekleşen olaylardan bahsetmek için kullanılır (konuşmadan önce, konuşma sırasında ve konuşmadan sonra).

Olumlu Halde kullanıldığında fiil olayın o anda gerçekleştiğini doğrular.

Form

Şimdiki zaman olumlu hali aşağıdaki gibidir:
Subject + to be + [verb + -ing] + …

Düzenli

Fiil yapısı: verb + -ing.

Olumlu halinin kısaltılışı to be fiilinin kısaltılışı ile aynıdır.
(konuşma dili ya da resmi olmayan yazı dilinde kullanılır ): I’m – you’re – he’s…

SubjectTo beVerb + -ing
Iamworking
Youareworking
Heisworking
Sheisworking
Itisworking
Weareworking
Youareworking
Theyareworking

İstisnalar

 • Sessiz bir harften sonra gelen -e ile biten fiillerde -e düşer ve –ing eki gelir.
InfinitiveVerb + -ing
writewriting
smilesmiling
taketaking
 • Eğer fiil tek heceden oluşuyorsa son harf tekrar eder ve -ing eki alır.
InfinitiveVerb + -ing
sitsitting
beginbeginning
spillspilling
 • Son eki -ie olan fiillerde:  -ie düşer ve -ying eklenir.
InfinitiveVerb + -ing
diedying
lielying
tietying

Example

 1. Anlık olaylar
  • I‘m eating an apple.
  • She is watching TV at the moment.
  • We are speaking.
 2. Geçici eylemler
  • I am looking for a new shirt.
  • Paul is working hard to buy new shoes.
  • We are staying in this apartment for 3 weeks.
 3. Planlı eylemler
  • I am leaving early tonight.
  • He is going to the cinema on Friday evening.
  • We are going on holiday at the end of this month.
 4. Değişiklik ve Eğilimler
  • I am getting happier and happier.
  • The world is getting warmer.
  • We are becoming better at volleyball.
 5. Bir olayın sıklığı
  • I’m always watching the news.
  • He is talking consistently.
  • They are always having lunch at 14:00.

Use

Şimdiki Zamanın olumlu halini aşağıdaki durumlardan bahsetmek için kullanırız

 1. Anlık olaylar;
 2. Geçici Eylemler;
 3. Geleceğe dair planlı eylemler;
 4. Değişiklik ve Eğilimler;
 5. Bir olayın sıklığı.

Summary

Şimdiki zaman [present continuous] o an gerçekleşen veya gerçekleşmek üzere olan bir olaydan bahsetmek için kullanılır. Olumlu halde kullanıldığında fiil olayın o anda gerçekleştiğini doğrular.

Formülü aşağıdaki gibidir.
Subject + to be + [verb + -ing] + …

Örnek:
— “He is working on an important project today.” = Bu cümlede şimdiki zaman kullanılmıştır çünkü eylem o anda gerçekleşmektedir.
♦ “He works on important projects.” = Bu cümlede sürekli gerçekleşen veya tekrar eden bir eylemden bahsettiğimiz için Geniş zaman kullanılmıştır.

Fiilin nasıl bittiğine bağlı olarak bazı istisnalar vardır.

Örneğin:
— Sessiz bir harften sonra gelen -e ile biten fiillerde -e düşer ve –ing eki gelir. “Shake” ⇒ “Shaking.”
— Eğer fiilde sesli harften sonra bir sessiz harf geliyor ve son hecesinde vurgu varsa son harf tekrar eder ve -ing eki alır. Put“ ⇒ “Putting.”
— Son eki -ie olan fiillerde:  -ie düşer ve -ying eklenir. “Tie ⇒ “Tying.”

[Form] bölümüne bakarak bu bağlamda gramerin nasıl kullanıldığına bakabilirsiniz. [Example] bölümünde ise konuyla ilgili örneklere ulaşabilirsiniz.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Turkish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book