Unit 5.2


Present Continuous Affirmative

Tenses

Trajno sadašnje vrijeme [present continuous ili progressive] je glagolsko vrijeme koje opisuje radnju koja se odvija u trenutku govorenja (prije, tijekom i nakon).

Kada se koristi u potvrdnom obliku, glagol potvrđuje da se radnja odvija sada.

Present continuous u potvrdnom obliku ima ovu strukturu:
Subject + to be + [verb + -ing] + …

Regular

Tvorba glagola: verb + -ing.

Skraćeni potvrdni oblik jednak je skraćenom obliku glagola to be (u razgovornom jeziku i neformalnom pisanju): I’m – you’re – he’s…

SubjectTo beVerb + -ing
Iamworking
Youareworking
Heisworking
Sheisworking
Itisworking
Weareworking
Youareworking
Theyareworking

Exceptions

 • Glagoli sa sufiksom -e: gube-e i dodajemo -ing.
InfinitiveVerb + -ing
writewriting
smilesmiling
taketaking
 • Jednosložni glagoli koji završavaju sa suglasnikom prije kojeg je samoglasnik, glagoli s naglaskom na zadnjem slogu te glagoli sa sufiksom -ludvostručujemo suglasnik i dodajemo -ing.
InfinitiveVerb + -ing
sitsitting
beginbeginning
spillspilling
 • Glagoli sa sufiksom ie: gube -ie i dodajemo -ying
InfinitiveVerb + -ing
diedying
lielying
tietying
 1. Radnja koja se odvija u trenutku govorenja
  • I‘m eating an apple.
  • She is watching TV at the moment.
  • We are speaking.
 2. Privremene aktivnosti
  • I am looking for a new shirt.
  • Paul is working hard to buy new shoes.
  • We are staying in this apartment for 3 weeks.
 3. Planirani događaji
  • I am leaving early tonight.
  • He is going to the cinema on Friday evening.
  • We are going on holiday at the end of this month.
 4. Promjene i sklonosti
  • I am getting happier and happier.
  • The world is getting warmer.
  • We are becoming better at volleyball.
 5. Radnja koja se ponavlja
  • I’m always watching the news.
  • He is talking consistently.
  • They are always having lunch at 14:00.

Present simple u potvrdnom obliku, koristimo za potvrđivanje:

 1. Radnji koje se odvijaju u trenutku govorenja;
 2. Privremenih aktivnosti;
 3. Planiranih događaja;
 4. Promjena i sklonosti;
 5. Radnje koja se ponavlja.

Trajno sadašnje vrijeme [present continuous], u potvrdnom obliku, koristimo za potvrđivanje radnje koja se odvija u trenutku govorenja.

Struktura:
Subject + to be + [verb + -ing] + …

Naprimjer:
— “You are eating.” = Koristimo present continuous jer opisujemo radnju koja se događa kad govorimo (u tom trenutku).
♦ “You eat.” = Koristimo present simple jer opisujemo radnju koja se redovito ponavlja u prezentu.

Postoje iznimke u stvaranju ovisno o glagolu sufiksa.

Naprimjer:
— Sufiks -e: gubi -e i dodajemo -ing. “Shake” ⇒ “This winter is so cold. I am shaking.”
— Jednosložni glagoli koji završavaju sa suglasnikom prije kojeg je samoglasnik, glagoli s naglaskom na zadnjem slogu te glagoli sa sufiksom -ludvostručujemo suglasnik i dodajemo -ing. “Put“ ⇒ “He is putting his grandson to sleep.”
— Sufiks -ie: gubi -ie i dodajemo -ying“Tie ⇒ “My cousin has problems with tying his shoes.”

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

Licenca

English Grammar A1 Level for Croatian speakers Autorska prava © 2018 od books4languages. Sva prava pridržana.

Podijeli ovu knjigu