Unit 5.2

Present Continuous Affirmative


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Trajno sadašnje vrijeme [present continuous ili progressive] je glagolsko vrijeme koje opisuje radnju koja se odvija u trenutku govorenja (prije, tijekom i nakon).

Kada se koristi u potvrdnom obliku, glagol potvrđuje da se radnja odvija sada.

Form

Present continuous u potvrdnom obliku ima ovu strukturu:
Subject + to be + [verb + -ing] + …

Regular

Tvorba glagola: verb + -ing.

Skraćeni potvrdni oblik jednak je skraćenom obliku glagola to be (u razgovornom jeziku i neformalnom pisanju): I’m – you’re – he’s…

Subject To be Verb + -ing
I am working
You are working
He is working
She is working
It is working
We are working
You are working
They are working

Exceptions

 • Glagoli sa sufiksom -e: gube-e i dodajemo -ing.
Infinitive Verb + -ing
write writing
smile smiling
take taking
 • Jednosložni glagoli koji završavaju sa suglasnikom prije kojeg je samoglasnik, glagoli s naglaskom na zadnjem slogu te glagoli sa sufiksom -ludvostručujemo suglasnik i dodajemo -ing.
Infinitive Verb + -ing
sit sitting
begin beginning
spill spilling
 • Glagoli sa sufiksom ie: gube -ie i dodajemo -ying
Infinitive Verb + -ing
die dying
lie lying
tie tying

Example

 1. Radnja koja se odvija u trenutku govorenja
  • I‘m eating an apple.
  • She is watching TV at the moment.
  • We are speaking.
 2. Privremene aktivnosti
  • I am looking for a new shirt.
  • Paul is working hard to buy new shoes.
  • We are staying in this apartment for 3 weeks.
 3. Planirani događaji
  • I am leaving early tonight.
  • He is going to the cinema on Friday evening.
  • We are going on holiday at the end of this month.
 4. Promjene i sklonosti
  • I am getting happier and happier.
  • The world is getting warmer.
  • We are becoming better at volleyball.
 5. Radnja koja se ponavlja
  • I’m always watching the news.
  • He is talking consistently.
  • They are always having lunch at 14:00.

Use

Present simple u potvrdnom obliku, koristimo za potvrđivanje:

 1. Radnji koje se odvijaju u trenutku govorenja;
 2. Privremenih aktivnosti;
 3. Planiranih događaja;
 4. Promjena i sklonosti;
 5. Radnje koja se ponavlja.

Summary

Trajno sadašnje vrijeme [present continuous], u potvrdnom obliku, koristimo za potvrđivanje radnje koja se odvija u trenutku govorenja.

Struktura:
Subject + to be + [verb + -ing] + …

Naprimjer:
— “He is working on an important project today.” = Koristimo present continuous jer opisujemo radnju koja se događa kad govorimo (u tom trenutku).
♦ “He works on important projects.” = Koristimo present simple jer opisujemo radnju koja se redovito ponavlja u prezentu.

Postoje iznimke u stvaranju ovisno o glagolu sufiksa.

Naprimjer:
— Sufiks -e: gubi -e i dodajemo -ing. “Shake” ⇒ “Shaking.”
— Jednosložni glagoli koji završavaju sa suglasnikom prije kojeg je samoglasnik, glagoli s naglaskom na zadnjem slogu te glagoli sa sufiksom -ludvostručujemo suglasnik i dodajemo -ing. “Put“ ⇒ “Putting.”
— Sufiks -ie: gubi -ie i dodajemo -ying“Tie ⇒ “Tying.”

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Suradnici

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licenca