Unit 7.2

Common Prepositions


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Prijedlozi [prepositions] su riječi koje spajaju dijelove rečenice. Bitni su jer omogućuju dodatna objašnjenja smještajući radnju, ljude i predmete u prostorne i vremenske okvire.

Form

Prijedlozi uobičajeno dolaze ispred imenske fraze ili zamjenice.

Najčešće korišteni prijedlozi su: at, by, for, from, in, on, to, with

Example

 1. I am at the supermarket.
 2. He went by bus.
 3. They went for a walk.
 4. He works from nine to six.
 5. The juice is in the fridge.
 6. The cat jumped on the table.
 7. He went to the kitchen.
 8. She played with her son in the living room.

Use

Prijedlozi ne stoje samostalno, već su povezani s ostalim dijelovima rečenice kako bi joj dali smisao. Među najčešćim prijedlozima su prijedlozi kretanja, vremena ili mjesta. Ostali pružaju dodane informacije čitatelju.

 1. At (uz određeno mjesto);
 2. By (uz prijevozna sredstva…);
 3. For (s namjerom…);
 4. From (početna točka kretanja);
 5. In (unutar trodimenzionalnog prostora);
 6. On (biti na površini ili imati neki kontakt s njom);
 7. To (kretanje prema odredištu);
 8. With (biti s nekim…).

Summary

Prijedlozi [prepositions] su bitni jer omogućuju dodatne informacije o rečenici. Neki od najčešćih prijedloga su prijedlozi kretanja, vremena ili mjesta.

Najčešće korišteni prijedlozi su: atbyforfrom, inontowith

Naprimjer:
— “I’m at the supermarket.”
— “I have to speak with the seller.”

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Suradnici

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licenca