Unit 0

Subject Pronouns


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Zamjenice [pronouns] su riječi koje se koriste umjesto imenica, kako bi se izbjeglo njihovo ponavljanje.

Osobne zamjenice [subject pronouns] zamjenjuju subjekt koji može biti osoba ili životinja.

Form

Osobne zamjenice se razlikuju prema broju (jednina, množina) i rodu (muški, ženski i srednji).

Osobne zamjenice dolaze ispred glagola.

Subject Person Number Gender
I 1st person sing.
You 2nd person sing.
He 3rd person sing. masculine
She 3rd person sing. feminine
It 3rd person sing. neutral*
We 1st person plur.
You 2nd person plur.
They 3rd person plur.

* (objekt/životinja)

Example

 1. Imenski predikat
  • I am fast.
  • You are pretty.
  • He is short.
  • She is beautiful.
  • It is big.
  • We are young.
  • You are athletes.
  • They are fat.
 2. Zamijena za subjekt i izbjegavanje ponavljanja
  • [n/a]*
  • Andy, take off that hat, you look funny.
  • John is tall and he is also thin.
  • Maria is from Spain, she is Spanish.
  • I like the color red, it is passionate.
  • Julia and I come from France, we are French.
  • You and Peter always talk, you are really talkative.
  • John and Maria are fat, they eat a lot.

*Nije primijenjivo za prvo lice jednine.

Use

Osobne zamjenice su zamjenice koje se koriste kao:

 1. Imenski predikat;
 2. Kao zamjena za subjekt te za izbjegavanje ponavljanja.

Summary

Osobne zamjenice [subject pronouns] imaju ulogu imenskog predikata ili pak zamjenjuju imenski subjekt, koji se već spominjao ranije u rečenici. Razlikuju se po rodu i broju te dolaze ispred glagola.

Osobne zamjenice su: I, you, he, she, it, we, you, they.

Naprimjer:
— “I am tall.” =I se odnosi na pripovjedača.
— “He is tall.” = He se odnosi na određenu osobu muškog roda.
— “They are tall.” = They se odnosi na određene osobe.

NAPOMENA: Osobne zamjenice, kao zamjenu za subjekt, nije moguće koristiti u prvom licu jednine (I).

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

More exercises

Exercises

External link to Subject Pronouns exercises (2).
Licenca