Unit 9.2

Possessive Pronouns


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Zamjenice [pronouns] su riječi koje se koriste umjesto imenica kako bi se izbjeglo njihovo ponavljanje.

Posvojne zamjenice [possessive pronouns] su determinatori koji označavaju da nešto pripada nekome.

Form

Posvojne zamjenice dolaze ispred imenice. Članovi i drugi determinatori se ne koriste ispred zamjenica.

Posvojne zamjenice su:

Subject Pronouns Possesive Pronouns
I Mine
You Yours
He His
She Hers
It Its
We Ours
You Yours
They Theirs

Example

  • It is not her sandwich, it’s mine.
  • This is hers.
  • His house is big, but ours is small.

Use

Posvojne zamjenice koristimo da prikažemo da nešto pripada nekome ili da izbjegnemo ponavljanje imenica.

Summary

Posvojne zamjenice [possessive pronouns] se koriste za izricanje pripadnosti nečega osobi ili životinji. Razlikuju se u broju i rodu, te dolaze umjesto imenica kako bi se izbjeglo njihovo ponavljanje.

Posvojne zamjenice su: mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs.

Naprimjer
— “It is not her sandwich, it’s mine.” = Mine zamjenjuje drugi element u rečenici (posvojna zamjenica).
♦ “It is not her sandwich, it’s my sandwich.” = Her/my opisuje drugi element u rečenici (posvojni pridjev).

NAPOMENA: Ispred zamjenica ne koristimo članove i determinatore.

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Suradnici

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licenca