Unit 9.2

Possessive Pronouns


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Zamjenice [pronouns] su riječi koje se koriste umjesto imenica kako bi se izbjeglo njihovo ponavljanje.

Posvojne zamjenice [possessive pronouns] su determinatori koji označavaju da nešto pripada nekome.

Form

Posvojne zamjenice dolaze ispred imenice. Članovi i drugi determinatori se ne koriste ispred zamjenica.

Posvojne zamjenice su:

Subject Pronouns Possesive Pronouns
I Mine
You Yours
He His
She Hers
It Its
We Ours
You Yours
They Theirs

Example

  • It is not her sandwich, it’s mine.
  • This is hers.
  • His house is big, but ours is small.

Use

Posvojne zamjenice koristimo da prikažemo da nešto pripada nekome ili da izbjegnemo ponavljanje imenica.

Summary

Posvojne zamjenice [possessive pronouns] se koriste za izricanje pripadnosti nečega osobi ili životinji. Razlikuju se u broju i rodu, te dolaze umjesto imenica kako bi se izbjeglo njihovo ponavljanje.

Posvojne zamjenice su: mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs.

Naprimjer
— “It is not her sandwich, it’s mine.” = Mine zamjenjuje drugi element u rečenici (posvojna zamjenica).
♦ “It is not her sandwich, it’s my sandwich.” = Her/my opisuje drugi element u rečenici (posvojni pridjev).

NAPOMENA: Ispred zamjenica ne koristimo članove i determinatore.

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

More exercises

Exercises


Licenca