Unit 11.1

Yes or No Questions


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Da/ne pitanja [yes/no questions] nazivaju se i pitanja zatvorenog tipa [closed questions] ili polarna pitanja [polar questions] jer odgovor na njih može biti samo da [yes] ili ne [no].

Odgovori na pitanja zatvorenog tipa nazivaju se kratki odgovori [short answers].

Form

Za tvorbu pitanja zatvorenog tipa dopušteni su samo pomoćni (behavedo) ili modalni glagoli (cancouldwould…).

Da/ne pitanja imaju ovu strukturu:
Auxiliary/modal verb + subject + noun/verb + …?

Obično se pomoćni ili modalni glagoli ponavljaju u kratkom odgovoru (nije potrebno ponavljati i sam glagol).

Kratki odgovori imaju ovu strukturu:
Yes/no + , + subject + auxiliary/modal verb (isti kao i u pitanju)

Question Affirmative Short Answer Negative Short Answer
Do you…? Yes, I do./Yes, we do. No, I don’t./No, we don’t.
Does he…? Yes, he does. No, he doesn’t.
Can we…? Yes, we can. No, we can’t.
Have you got…? Yes, I have./Yes, we have. No, I haven’t./No, we haven’t.
Has he got…? Yes, he has. No, he hasn’t.
Would you like…? Yes, I would./Yes, we would. No, I wouldn’t./No, we wouldn’t.
Are you…? Yes, I am. No, I‘m not.
Were you…? Yes, I was./Yes, we were. No, I wasn’t./No, we weren’t.
Was it…? Yes, it was. No, it wasn’t.
Did they…? Yes, they did. No, they didn’t.

Example

  • Do you like postcards?Yes, I do. / Yes, I like.
  • Did she go by car?No, she didn’t.
  • Were you at the bus station yesterday?Yes, we were.

Use

Da/ne pitanja koristimo kad očekujemo da će odgovor biti ili da (potvrdni) ili ne (negativni).

Summary

Da/ne pitanja [yes/no questions] mogu kao odgovor imati samo da ili samo ne.

Struktura pitanja:
Auxiliary/modal verb + subject + noun/verb + …?

Struktura kratkog odgovora:
Yes/no + , + subject + auxiliary/modal verb (isti kao i u pitanju)

Naprimjer:
— “Do you like cats? – Yes, I do.” = Pošto je pomoćni glagol to do u pitanju, ponoviti će se i u odgovoru.
♦ “Whose cat is this?” = Wh- pitanja nazivaju se i pitanja otvorenog tipa jer pružaju nebrojive mogućnosti različitih odgovora.

NAPOMENA: Za tvorbu da/ne pitanja možemo koristiti samo pomoćne (be/have…) ili modalne glagole (can/could/would…).

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Licenca