Unit 1.2

Present Simple Interrogative


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Jednostavno sadašnje vrijeme [present simple] je glagolsko vrijeme koje se koristi za izricanje radnji koje se redovito događaju i stalno ponavljaju.

Kada se koristi u upitnom obliku, glagol postavlja pitanje o subjektu.

Form

Present simpleupitnom obliku ima ovu strukturu:
Do/does + subject + verb + …?

 • Do/does: treće lice jednine se mijenja iz do u does;
 • Glagol: osnovni oblik glagola ostaje isti (bez promjena);
 • Nepravilni oblik glagola biti: Am I…? – Are you…? – Is she…? …
Do/Does Subject Verb Question
Mark
Do I work ?
Do you work ?
Does he work ?
Does she work ?
Does it work ?
Do we work ?
Do you work ?
Do they work ?

Example

 1. Planirana budućnost
  • Do I start my new job on the 17th of June?
  • Does the exam period end on the 19th of December?
  • Does their daughter arrive in a few days?
 2.  Vozni redovi
  • Does the train leave at 7 o’ clock?
  • Does the match start at 9 o’ clock tomorrow?
  • Do my exams start at 10 o’clock tomorrow?
 3. Navike/rutine
  • Do you usually wake up at 8 o’clock?
  • Does he go to the gym twice a week?
  • Do we go to good restaurants for lunch?
 4.  Činjenice
  • Does the sun rise from the West?
  • Does the water boil at 80°C?
  • Do unicorns exist?
 5. Stalne situacije
  • Do I live in Brussels?
  • Does she work in a supermarket?
  • Do they play football?
 6. Obećanja
  • Do you promise to buy me a new phone?
  • Do you swear you’ll go to the doctor?
  • Do you promise me you’ll give me your phone number?
 7. Instrukcije
  • How do I get to the library?
  • Where do I go?
  • How do we get to the train station?
 8. Dovršene radnje koje se događaju u trenutku kad govorimo.
  • Do the brigades disappear?
  • Do the police catch the thief?
  • Does Real Madrid recover from two goals down?
 9. Neformalno pripovijedanje
  • Does the Beast transform into a prince?
  • Does Snow White fall asleep?
  • Does Little Red Riding-Hood meet the wolf?

Use

Present simple u upitnom obliku koristimo za postavljanje pitanja o:

 1. Budućim događajima (planovima s već određenim datumom);
 2. Voznim redovima (planiranim događajima s točnim vremenom);
 3. Navikama/rutinama (nešto što se događa u više navrata u< ovom trenutku);
 4. Činjenicama (stvari koje su istinite, navedene);
 5. Stalnim situacijama (koje se trenutno odvijaju i koje će se dogoditi u budućnosti);
 6. Obećanjima;
 7. Uputama (narudžbama);
 8. Završenim radnjama u trenutku pripovijedanja (komentarima);
 9. Neformalnim pripovijedanjima (kod pričanja priča).

Summary

Jednostavno sadašnje vrijeme [present simple] u upitnom obliku koristimo za postavljanje pitanja o događajima koji se pojavljuju stalno i redovito.

Struktura:
Do/does + subject + verb + …? (does za treće lice jednine)

Naprimjer:
— “Do you work on important projects?” =
— “Does she work on important projects?” =

NAPOMENA: Glagol biti je nepravilan glagol stoga ne prati opće pravilo tvorbe negativnih oblika. Kako bi formirali pitanje stavljamo ga na početak rečenice.

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

More exercises

Exercises


Licenca