Unit 11.1

Yes or No Questions


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

В англійській мові є два основних типи питань: Yes/No Questions і Wh- questions.

Yes/No Questions також називаються Closed Questions або Polar Questions тому що відповідь на них може бути лише Yes або No. Відповідь на закриті питання називається Short Answers.

Form

Yes/No Questions мають таку структуру:
Auxiliary/modal verb + subject + noun/verb + …?

Question Affirmative Short Answer Negative Short Answer
Do you…? Yes, I do./Yes, we do. No, I don’t./No, we don’t.
Does he…? Yes, he does. No, he doesn’t.
Can we…? Yes, we can. No, we can’t.
Have you got…? Yes, I have./Yes, we have. No, I haven’t./No, we haven’t.
Has he got…? Yes, he has. No, he hasn’t.
Would you like…? Yes, I would./Yes, we would. No, I wouldn’t./No, we wouldn’t.
Are you…? Yes, I am. No, I‘m not.
Were you…? Yes, I was./Yes, we were. No, I wasn’t./No, we weren’t.
Was it…? Yes, it was. No, it wasn’t.
Did they…? Yes, they did. No, they didn’t.

Short answers мають таку структуру:
Yes/no + , + subject + auxiliary/modal verb (так само як дієслово питання).

Example

  • Do you like the president? – Yes, I do. / Yes, I like. – No, I don’t.
  • Did she go to the hospital? – Yes, she did. – No, she didn’t.
  • Were you at church today? – Yes, we were. – No, we weren’t.

Use

Для утворення Closed Question єдині дієслова які враховуються є допоміжними (be, have, do, тощо.) або модальні дієслова (can, could, would, тощо).

Зазвичай повторяємо допоміжне або модальне дієслово в Short Answer. Не потрібно повторювати саме дієслово.

Summary

Ми називаємо Yes/No Questions, Closed Questions або Polar Questions так як відповідь може бути лише Так або Ні. Відповідь на ці питання називається Short Answer.

  • Структура питань Так/Ні є такою:
    Auxiliary/modal verb + subject + noun/verb + …?
  • Короткі відповіді мають таку структуру:
    Yes/no + , + subject + auxiliary/modal verb (так само як дієслово питання).

Наприклад:
— “Do you like cats? -Yes, I do.” = Оскільки питання було поставлене дієсловом to do (Do you like cats?), коротка відповідь міститиме таке дієслово (Yes, I do).

NOTE: можна лише вживати допоміжне (have/be…) або модальне дієслово (can/could/would…) i для утворення Yes/No question.

Переглянемо цей контент у розділі [Form]. Перегляньте у розділі [Example] що показує його вживання у контексті.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License