Unit 9.2

Possessive Pronouns

Introduction

Ми використовуємо Pronouns  належності чогось людині або тварині. Так як і з будь-яким типом займенника в англійській мові, ми розрізняємо їх за числом(однина, множина) і родом (чоловічий, жіночий, середній).

Form

Нижче можна прочитати Possessive Pronouns відповідно до кожного особового займенника:

Subject Pronouns Possesive Pronouns
I Mine
You Yours
He His
She Hers
It Its
We Ours
You Yours
They Theirs

Example

  • It is not her sandwich, it’s mine.
  • This is hers.
  • His house is big, but ours is small.

Use

Не вживається Possessive Pronouns перед іменником.

Summary

Ми використовуємо Pronouns належності чогось людині або тварині. Так як і з будь-яким типом займенника в англійській мові, ми розрізняємо їх за числом(однина, множина) і родом (чоловічий, жіночий, середній).

Запам’ятайте, що є ключова відмінність між двома: присвійні прикметники, які вживаються перед іменником, присвійні займенники, які вживаються без іменника.

Вони: mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs.

Наприклад:
— “Your new shoes are very nice.” – The your new shoes are very nice.“ = Your тут є прикметник який описує інший елемент у реченні, тож це є Possessive Adjective.
— “Who does this T-shirt belong to? – That’s mine” – “Who does this T-shirt belong to? – That’s the mine! = Mine вживається для заміни іншого елемента у реченні,тож це є Possessive Pronoun.

NOTE: Ми не вживаємо артиклі і інші визначники перед Possessive Adjectives і Pronouns.

Переглянемо цей контент у розділі [Form]. Перегляньте у розділі [Example] який показує його вживання у контексті.

More exercises

Exercises


License