Pronumele posesive


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Pronumele [Pronouns] sunt lexemele utilizate pentru a evita repetițiile unui substantiv.

Pronumele posesive [possessive pronouns] sunt determinanții utilizați pentru a arăta că un obiect aparține cuiva.

Form

Pronumele posesive [possessive pronouns] se utilizează pentru a înlocui un substantiv. Nu folosim articole și alți determinanți înaintea pronumelor.

Pronumele posesive sunt:

Subject Pronouns Possesive Pronouns
I Mine
You Yours
He His
She Hers
It Its
We Ours
You Yours
They Theirs

Example

  • It is not her sandwich, it’s mine.
  • This is hers.
  • His house is big, but ours is small.

Use

Se utilizează pronumele posesive pentru a arăta că ceva aparține cuiva, dar, de asemenea pentru a evita repetiția substantivelor.

Summary

Pronumele posesive [possessive pronouns] se utilizează pentru a demonstra apartenența a ceva unei persoane sau unui animal. Ele se diferențiază după gen și caz, și sunt plasate în locul substantivelor, cu scopul de a evita repetiția.

Ele sunt: mineyourshishersitsoursyourstheirs.

De exemplu:
— “It is not her sandwich, it’s mine.” = Mine înlocuiește un element în propoziție (acesta este un pronume posesiv).
♦ “It is not her sandwich, it’s my sandwich.” = Her/my descriu alt element în propoziție (acestea sunt adjective posesive).

NOTĂ: A nu se utiliza determinanți înaintea pronumelor.

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form]. Vezi secțiunea [Example] care explică utilizarea în interiorul contextului.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License