Pronumele posesive

Introduction

Pronumele [Pronouns] sunt lexemele utilizate pentru a evita repetițiile unui substantiv.

Pronumele posesive [possessive pronouns] sunt determinanții utilizați pentru a arăta că un obiect aparține cuiva.

Form

Pronumele posesive [possessive pronouns] se utilizează pentru a înlocui un substantiv. Nu folosim articole și alți determinanți înaintea pronumelor.

Pronumele posesive sunt:

Subject Pronouns Possesive Pronouns
I Mine
You Yours
He His
She Hers
It Its
We Ours
You Yours
They Theirs

Example

  • It is not her sandwich, it’s mine.
  • This is hers.
  • His house is big, but ours is small.

Use

Se utilizează pronumele posesive pentru a arăta că ceva aparține cuiva, dar, de asemenea pentru a evita repetiția substantivelor.

Summary

Pronumele posesive [possessive pronouns] se utilizează pentru a demonstra apartenența a ceva unei persoane sau unui animal. Ele se diferențiază după gen și caz, și sunt plasate în locul substantivelor, cu scopul de a evita repetiția.

Ele sunt: mineyourshishersitsoursyourstheirs.

De exemplu:
— “It is not her sandwich, it’s mine.” = Mine înlocuiește un element în propoziție (acesta este un pronume posesiv).
♦ “It is not her sandwich, it’s my sandwich.” = Her/my descriu alt element în propoziție (acestea sunt adjective posesive).

NOTĂ: A nu se utiliza determinanți înaintea pronumelor.

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form]. Vezi secțiunea [Example] care explică utilizarea în interiorul contextului.

More exercises

Exercises


License