Gradul de comparație superlativ al adjectivelor și adverbelor


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Adjectivele/Adverbele superlative [Superlative] [adjectives] [adverbs] sunt folosite pentru a face o comparație între lucruri, persoane sau acțiuni, exprimând superioritatea unui lucru, persoană sau acțiune care are un nivel ridicat a unei anumite calități.

Form

Forma de superlativ a unui adjectiv este obținută cu ajutorul adjectivelor și adverbelor. Folosind determinantul the înainte de adjectiv/adverb arătăm că ceva este mai superior decât alte lucruri.

Structura propoziției este:
Subject + verb + the + superlative adjective/adverb + object + …

Forma de superlativ a adjectivului/adverbului este obținută diferit în funcție de numărul silabelor și a sufixelor.

O silabă:

 • Adjectiv/adverb: adăugăm –est (clean ⇒ cleanest);
 • Adjectiv/adverb cu sufixul –e: adăugăm -st (simple ⇒ simplest);
 • Adjectivele care se termină într-o vocală și o consoană: dublăm ultima consoană înainte să adăugăm -est (big ⇒ biggest).

Două silabe (cu sufixul -y):

 • Adjective/adverb with suffix -y: change -y to –i and add –est (friendly ⇒ the friendliest).

Două silabe (fără sufixul-y) sau mai multe silabe:

 • Adjectiv/adverbul fără sufixul -y: adăugăm the most înaintea adjectivului/adverbuluithe most + adjective/adverb (fără modificări) (beautiful ⇒ the most beautiful).

Când utilizăm the most, forma adjectivului/adverbului rămâne aceeași.

Example

O silabă

 • I have the cleanest room in the house.
 • She has the oldest shop along the street.
 • They tried their hardest to buy an apartment.

Două silabe cu sufixul -y

 • You are the funniest woman alive.
 • She is the friendliest girl I’ve ever met.
 • We wake up the earliest to take shower.

Două sau mai multe silabe fără sufixul -y

 • I think that tennis is the most boring sport.
 • ‘War and Peace’ is the most difficult Russian book to read.
 • Far east countries’ languages are the most popular to learn.

Use

Folosim Superlativul adjectivului/adverbului când dorim să exprimăm superioritatea unui lucru persoană sau acțiune care are un nivel ridicat a unei anumite calități.

Summary

Folosim superlativul adjectivelor/adverbelor când dorim să facem o comparație între lucruri, persoane sau acțiuni, exprimând superioritatea unui lucru, persoană sau acțiune care are un nivel ridicat al unei anumite calități.

Structura este:
… + the + superlative adjective/adverb + …

Forma lor diferă în funcție de numărul silabelor și a sufixului din adjectiv.

De exemplu:

O silabă:
— General: “Tall” ⇒ “Claire is the tallest girl in the class.” = Adăugăm -est;
— Cu sufixul -e: “Nice” ⇒ “Anne is the nicest girl I know.” = Adăugăm -st;
— Cu o vocală+o conoană: “Thin” ⇒ “Karl is the thinnest.” = Dublăm consoana și adăugăm -est.

Două silabe
— cu sufixul -y“Hungry ⇒ “Claire is the hungriest girl in the class.” = -y devine -i, și adăugăm -est.

Două sau mai multe silabe
— (fără sufixul -y): “Tired” ⇒ “Claire is the most tired girl in the class.” = adăugăm most înaintea adjectivului/adverbului.

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form]. Vezi secțiunea [Example] care explică utilizarea în interiorul contextului.

More exercises

License