Gradul de comparație superlativ al adjectivelor și adverbelor

Syntax

Adjectivele/Adverbele superlative [Superlative] [adjectives] [adverbs] sunt folosite pentru a face o comparație între lucruri, persoane sau acțiuni, exprimând superioritatea unui lucru, persoană sau acțiune care are un nivel ridicat al unei anumite calități.

Forma de superlativ a unui adjectiv este obținută cu ajutorul adjectivelor și adverbelor. Folosind determinantul the înainte de adjectiv/adverb arătăm că ceva este mai superior decât alte lucruri.

Structura propoziției este:
Subject + verb + the + superlative adjective/adverb + object + …

Forma de superlativ a adjectivului/adverbului este obținută diferit în funcție de numărul silabelor și a sufixelor.

 • O silabă:
  • Adjectiv/adverb: adăugăm –est (clean ⇒ cleanest);
  • Adjectiv/adverb cu sufixul –e: adăugăm -st (simple ⇒ simplest);
  • Adjectivele care se termină într-o vocală și o consoană: dublăm ultima consoană înainte să adăugăm -est (big ⇒ biggest).
 • Două silabe (cu sufixul -y):
  • Adjective/adverb with suffix -y: change -y to –i and add –est (friendly ⇒ the friendliest).
 • Două silabe (fără sufixul-y) sau mai multe silabe:
  • Adjectiv/adverbul fără sufixul -y: adăugăm the most înaintea adjectivului/adverbuluithe most + adjective/adverb (fără modificări) (beautiful ⇒ the most beautiful).

Când utilizăm the most, forma adjectivului/adverbului rămâne aceeași.

 • O silabă
  • I have the cleanest desk in the office.
  • She has the oldest shop in the street.
  • They tried their hardest to buy an apartment.
 • Două silabe cu sufixul -y
  • You are the funniest woman alive.
  • She is the friendliest girl I’ve ever met.
  • We wake up the earliest to take shower.
 • Două sau mai multe silabe fără sufixul -y
  • I think that tennis is the most boring sport.
  • ‘War and Peace’ is the most difficult Russian book to read.
  • Far east countries’ languages are the most popular to learn.

Folosim Superlativul adjectivului/adverbului când dorim să exprimăm superioritatea unui lucru persoană sau acțiune care are un nivel ridicat al unei anumite calități.

Folosim superlativul adjectivelor/adverbelor când dorim să facem o comparație între lucruri, persoane sau acțiuni, exprimând superioritatea unui lucru, persoană sau acțiune care are un nivel ridicat al unei anumite calități.

Structura este:
… + the + superlative adjective/adverb + …

Forma lor diferă în funcție de numărul silabelor și a sufixului din adjectiv.

De exemplu:

O silabă:
— General: “Tall” ⇒ “Claire is the tallest girl in the class.” = Adăugăm -est;
— Cu sufixul -e: “Nice” ⇒ “Anne is the nicest girl I know.” = Adăugăm -st;
— Cu o vocală+o conoană: “Thin” ⇒ “Karl is the thinnest.” = Dublăm consoana și adăugăm -est.

Două silabe
— cu sufixul -y“Hungry ⇒ “Claire is the hungriest girl in the class.” = -y devine -i, și adăugăm -est.

Two or more syllables
— (fără sufixul -y): “Tired” ⇒ “Claire is the most tired girl in the class.” = adăugăm most înaintea adjectivului/adverbului.

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form]. Vezi secțiunea [Example] care explică utilizarea în interiorul contextului.

License

English Grammar A1 Level for Romanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book