Pronumele Personale

Pronouns

Pronumele personale [pronouns] sunt cuvintele utilizate pentru a evita repetiția unui substantiv.

Pronumele personale [Subject pronouns] înlocuiesc o persoană sau un obiect în propoziție.

Distingem pronumele personale în dependență de număr (singular,plural) și gen (masculin,feminin,neutru).

Pronumele personale se utilizează în fața verbelor într-o propoziție.

SubjectPersonNumberGender
I1st personsing.
You2nd personsing.
He3rd personsing.masculine
She3rd personsing.feminine
It3rd personsing.neutral*
We1st personplur.
You2nd personplur.
They3rd personplur.

* (obiect /animal)

 1. Pronumele verbului
  • I am fast.
  • You are pretty.
  • He is short.
  • She is beautiful.
  • It is big.
  • We are young.
  • You are athletes.
  • They are fat.
 2. Pentru a înlocui subiectul din propoziție și a evita repetițiile
  • [n/a]*
  • Andy, take off that hat, you look funny.
  • John is tall and he is also thin.
  • Maria is from Spain, she is Spanish.
  • I like the color red, it is passionate.
  • Julia and I come from France, we are French.
  • You and Peter always talk, you are really talkative.
  • John and Maria are fat, they eat a lot.

*Nu se aplică pentru persoana întâi.

Pronumele personale sunt pronumele care sunt utilizate:

1.Ca subiect al verbului;

2.Pentru a înlocui o persoană și a evita repetițiile.

Pronumele personale [subject pronouns] pot fi folosite ca subiect pentru verb, pentru a înlocui o persoană sau un obiect, sau pentru a evita repetiția, după cum am menționat anterior.Ele diferă în gen (masculin, feminin, neutru) și număr (singular, plural) și sunt poziționate înaintea verbelor.

Ele sunt: Iyouhesheitweyou și they.

De exemplu:
— “I am tall.” = I se referă la cel ce vorbește.
— “He is tall.” = He se referă la un anumit băiat.
— “They are tall.” = They se referă la niște oameni anume.

NOTĂ: Dacă vreți să folosiți pronumele personale ca înlocuitor, nu este posibil și în cazul persoanei I singular (I).

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form]. Vezi secțiunea [Example] care explică utilizarea pronumelor personale în interiorul propoziției.

License

English Grammar A1 Level for Romanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book