Pronumele Personale

Introduction

Pronumele personale [pronouns] sunt cuvintele utilizate pentru a evita repetiția unui substantiv.

Pronumele personale [Subject pronouns] înlocuiesc o persoană sau un obiect în propoziție.

Form

Distingem pronumele personale în funcție de număr (singular, plural) și gen (masculin, feminin, neutru).

Pronumele personale, într-o propoziție, se utilizează în fața verbelor.

Subject Person Number Gender
I 1st person sing.
You 2nd person sing.
He 3rd person sing. masculine
She 3rd person sing. feminine
It 3rd person sing. neutral*
We 1st person plur.
You 2nd person plur.
They 3rd person plur.

* (obiect /animal)

Example

 1. Pronumele verbului
  • I am fast.
  • You are pretty.
  • He is short.
  • She is beautiful.
  • It is big.
  • We are young.
  • You are athletes.
  • They are fat.
 2. Pentru a înlocui subiectul din propoziție și a evita repetițiile
  • [n/a]*
  • Andy, take off that hat, you look funny.
  • John is tall and he is also thin.
  • Maria is from Spain, she is Spanish.
  • I like the color red, it is passionate.
  • Julia and I come from France, we are French.
  • You and Peter always talk, you are really talkative.
  • John and Maria are fat, they eat a lot.

*Nu se aplică pentru persoana întâi.

Use

Pronumele personale sunt pronumele care sunt utilizate:

1.Ca subiect al verbului;

2.Pentru a înlocui o persoană și a evita repetițiile.

Summary

Pronumele personale [subject pronouns] pot fi folosite ca subiect pentru verb, pentru a înlocui o persoană sau un obiect sau pentru a evita repetiția, după cum am menționat anterior. Ele diferă în gen (masculin, feminin, neutru) și număr (singular, plural) și sunt poziționate înaintea verbelor.

Ele sunt: Iyouhesheitweyou și they.

De exemplu:
— “I am tall.” = I se referă la cel ce vorbește.
— “He is tall.” = He se referă la un anumit băiat.
— “They are tall.” = They se referă la niște oameni anume.

NOTĂ: Dacă vreți să folosiți pronumele personale ca înlocuitor, nu este posibil și în cazul persoanei I singular (I).

Să revizuim acest conținut în secțiunea [Form]. Vezi secțiunea [Example] care explică utilizarea pronumelor personale în interiorul contextului.

More exercises

Exercises


License