Unit 7.1

Be going to

Verb Phrase - 2 minutes

Introduction

Be going to ir izteiciens, kas attiecas uz nākotni.

Form

Apgalvojuma

Izmantojamā formula apgalvojuma [affirmative] formā:
Subject + to be + going to + verb + …

 • Saīsinātā forma apgalvojuma formā ir tāda paša kā saīsinātā formula darbības vārdam to be: I’m – you’re – he’s…
SubjectTo Begoing toVerb
Iamgoing towork
Youaregoing towork
Heisgoing towork
Sheisgoing towork
Itisgoing towork
Wearegoing towork
Youaregoing towork
Theyaregoing towork

Nolieguma

Izmantojamā formula nolieguma [negative] formā:
Subject + to be + not + going to + verb + …

 • Saīsinātā forma nolieguma formā ir tāda paša kā saīsinātā formula darbības vārdam to be: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…
SubjectTo Be + notgoing toVerb
Iam notgoing towork
Youare notgoing towork
Heis notgoing towork
Sheis notgoing towork
Itis notgoing towork
Weare notgoing towork
Youare notgoing towork
Theyare notgoing towork

Jautājuma

Izmantojamā formula jautājuma [interrogative] formā:
To be + subject + going to + verb + …?

To BeSubjectgoing toVerbQuestion
Mark
AmIgoing towork?
Areyougoing towork?
Ishegoing towork?
Isshegoing towork?
Isitgoing towork?
Arewegoing towork?
Areyougoing towork?
Aretheygoing towork?

Example

Apgalvojumi

 • I am going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is going to be the boss.
 • We are going to visit your company today.

Noliegumi

 • I am not going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is not going to be the boss.
 • We are not going to visit your company today.

Jautājumi

 • Am I going to the shop this weekend?
 • Is he going to be the boss when he grows up?
 • Are we going to visit your company today?

Use

Be going to izmanto, ja vēlas runāt par nodomiem un nākotnes plāniem.

PIEZĪME: Going to vietā neformālajos izteicienos var izmantot gonna.

Summary

Be going to attiecas uz nopietniem nodomiem un nākotnes plāniem.

 • Apgalvojumiem: Subject + to be + going to + verb + …
 • Noliegumiem: Subject + to be + not + going to + verb + …
 • Jautājumiem: To be + subject + going to + verb + …?

Piemēram:
— Apgalvojums: “I am going to go to work.”
— Noliegums: “I am not going to go to work, I am going to the shop.”
— Jautājums: “Are you going to work?

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Print This Post Print This Post

Licence

English Grammar A1 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu

Grammar Exercises!This section of the website is for English language learners who enjoy doing grammar exercises.
Exercises