Unit 7.1

Be going to

Verb Phrase

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Be going to ir izteiciens, kas attiecas uz nākotni.

Form

Apgalvojuma

Izmantojamā formula apgalvojuma [affirmative] formā:
Subject + to be + going to + verb + …

 • Saīsinātā forma apgalvojuma formā ir tāda paša kā saīsinātā formula darbības vārdam to be: I’m – you’re – he’s…
SubjectTo Begoing toVerb
Iamgoing towork
Youaregoing towork
Heisgoing towork
Sheisgoing towork
Itisgoing towork
Wearegoing towork
Youaregoing towork
Theyaregoing towork

Nolieguma

Izmantojamā formula nolieguma [negative] formā:
Subject + to be + not + going to + verb + …

 • Saīsinātā forma nolieguma formā ir tāda paša kā saīsinātā formula darbības vārdam to be: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…
SubjectTo Be + notgoing toVerb
Iam notgoing towork
Youare notgoing towork
Heis notgoing towork
Sheis notgoing towork
Itis notgoing towork
Weare notgoing towork
Youare notgoing towork
Theyare notgoing towork

Jautājuma

Izmantojamā formula jautājuma [interrogative] formā:
To be + subject + going to + verb + …?

To BeSubjectgoing toVerbQuestion
Mark
AmIgoing towork?
Areyougoing towork?
Ishegoing towork?
Isshegoing towork?
Isitgoing towork?
Arewegoing towork?
Areyougoing towork?
Aretheygoing towork?

Example

Apgalvojumi

 • I am going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is going to be the boss.
 • We are going to visit your company today.

Noliegumi

 • I am not going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is not going to be the boss.
 • We are not going to visit your company today.

Jautājumi

 • Am I going to the shop this weekend?
 • Is he going to be the boss when he grows up?
 • Are we going to visit your company today?

Use

Be going to izmanto, ja vēlas runāt par nodomiem un nākotnes plāniem.

PIEZĪME: Going to vietā neformālajos izteicienos var izmantot gonna.

Summary

Be going to attiecas uz nopietniem nodomiem un nākotnes plāniem.

 • Apgalvojumiem: Subject + to be + going to + verb + …
 • Noliegumiem: Subject + to be + not + going to + verb + …
 • Jautājumiem: To be + subject + going to + verb + …?

Piemēram:
— Apgalvojums: “I am going to go to work.”
— Noliegums: “I am not going to go to work, I am going to the shop.”
— Jautājums: “Are you going to work?

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercise

Books4Languages feedback

Licence

English Grammar A1 Level for Latvian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Dalīties ar šo grāmatu