Unit 7.1

Be going to


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Be going to ir izteiciens, kas attiecas uz nākotni.

Form

Apgalvojuma

Izmantojamā formula apgalvojuma [affirmative] formā:
Subject + to be + going to + verb + …

 • Saīsinātā forma apgalvojuma formā ir tāda paša kā saīsinātā formula darbības vārdam to be: I’m – you’re – he’s…
Subject To Be going to Verb
I am going to work
You are going to work
He is going to work
She is going to work
It is going to work
We are going to work
You are going to work
They are going to work

Nolieguma

Izmantojamā formula nolieguma [negative] formā:
Subject + to be + not + going to + verb + …

 • Saīsinātā forma nolieguma formā ir tāda paša kā saīsinātā formula darbības vārdam to be: I’m not – you’re not/you aren’t – he’s not/he isn’t…
Subject To Be + not going to Verb
I am not going to work
You are not going to work
He is not going to work
She is not going to work
It is not going to work
We are not going to work
You are not going to work
They are not going to work

Jautājuma

Izmantojamā formula jautājuma [interrogative] formā:
To be + subject + going to + verb + …?

To Be Subject going to Verb Question
Mark
Am I going to work ?
Are you going to work ?
Is he going to work ?
Is she going to work ?
Is it going to work ?
Are we going to work ?
Are you going to work ?
Are they going to work ?

Example

Apgalvojumi

 • I am going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is going to be the boss.
 • We are going to visit your company today.

Noliegumi

 • I am not going to the shop this weekend.
 • When he grows up, he is not going to be the boss.
 • We are not going to visit your company today.

Jautājumi

 • Am I going to the shop this weekend?
 • Is he going to be the boss when he grows up?
 • Are we going to visit your company today?

Use

Be going to izmanto, ja vēlas runāt par nodomiem un nākotnes plāniem.

PIEZĪME: Going to vietā neformālajos izteicienos var izmantot gonna.

Summary

Be going to attiecas uz nopietniem nodomiem un nākotnes plāniem.

 • Apgalvojumiem: Subject + to be + going to + verb + …
 • Noliegumiem: Subject + to be + not + going to + verb + …
 • Jautājumiem: To be + subject + going to + verb + …?

Piemēram:
— Apgalvojums: “I am going to go to work.”
— Noliegums: “I am not going to go to work, I am going to the shop.”
— Jautājums: “Are you going to work?

Atkārto šo mācību materiālu, izlasot {Form} nodaļu. Apskati {Example} nodaļu, kurā parādīta šī materiāla praktiska izmantošana kontekstā.

Exercises

External link to Be going to exercises (39).More exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Līdzstrādnieki

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

Licence