Unit 4.2

Glagol have/have got v nikalni obliki

Verbs

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Have/have got je glagol, ki se ga uporablja za izražanje stanj, kot so lastništvo, odnos, bolezen in lastnosti ljudi in stvari.

Ko je v nikalni obliki, zanika nekaj glede osebka.

Form

Have in have got v enostavnem sedanjiku:

To have

Struktura v nikalni obliki je:
Subject + do/does + not + have + object + …

 • Do/does: v nikalni obliki v tretji osebi ednine do spremenimo v does.
Subjectdo/does + nothaveShort form
Ido nothavedon’t have
Youdo nothavedon’t have
Hedoes nothavedoesn’t have
Shedoes nothavedoesn’t have
Itdoes nothavedoesn’t have
Wedo nothavedon’t have
Youdo nothavedon’t have
Theydo nothavedon’t have

To have got

Struktura v nikalni obliki je:
Subject + have/has + not + got + object + …

 • Have/has: v nikalni obliki v tretji osebi ednine have spremenimo v has.
Subjecthave/has + not + gotShort form
Ihave not gothaven’t got
Youhave not gothaven’t got
Hehas not gothasn’t got
Shehas not gothasn’t got
Ithas not gothasn’t got
Wehave not gothaven’t got
Youhave not gothaven’t got
Theyhave not gothaven’t got

Example

To have

 • I don’t have lunch at 2 p.m.
 • She didn’t have two dogs; she doesn’t have two dogs; she won’t have two dogs.

To have got

 • I haven’t got lunch at 2 p.m.
 • She hadn’t got two dogs; she hasn’t got two dogs; she won’t have got two dogs.

Use

Don’t have in haven’t got uporabljamo, ko zanikamo, da si nekdo nekaj ali nekoga lasti. Uporabljamo ju tudi za izražanje odnosov, bolezni in lastnosti ljudi in stvari. Vseeno pa nista popolnoma zamenljiva.

 • To have
  • Lahko uporabljamo za izražanje dejanj;
  • Lahko uporabljamo za izražanje preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.
 • To have got
  • Ne moremo uporabljati za izražanje dejanj;
  • Lahko uporabljamo le za izražanje sedanjosti.

Summary

Glagol have/have got v nikalni obliki se uporabljata za izražanje stanj, kot so lastništvo, odnosi, bolezni in lastnosti osebka. Ne moremo ju pa zamenjevati.

 • Have lahko uporabljamo za izražanje dejanj v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Struktura je:
  Subject + do/does + not + have + object + … (does v tretji osebi ednine)
 • Have got ne moremo uporabljati za izražanje dejanj in z njim lahko izražamo le sedanjost. Struktura je:
  Subject + have/has + not + got + object + … (has v tretji osebi ednine)

Na primer:
— “I don’t have a shy personality.” / “I haven’t got a shy personality.” = have uporabimo, ker gre za dejanje.
— “I have not got a car.” = have got uporabimo, ker gre za odsotnost lastništva nečesa.

NOTE: Have se uporablja tudi kot pomožni glagol v nekaterih časih, ko govorimo o dejanjih. Če have uporabimo na ta način, ne rabimo uporabiti do ali does. Za to uporabimo have got. (“I have not done it.” / I have not got done it.”).

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Slovene speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book