Unit 4.2

Have və Have got İnkar Halı

Advertising

Introduction

Have/have got sahiblik, münasibət, xəstəliklər, insanlar və əşyaların xüsusiyyətləri kimi halları ifadə etmək üçün istifadə olunan bir feldir.

İnkar halında ifadə edildikdə fel mübtəda ilə bağlı bir şeyi inkar edir.

Form

Havehave got indiki zamanda belə işlənir:

To have

İnkar halında quruluşu:
Mübtəda + do/does + not + have + tamamlıq + …

 • Do/does: inkar halında üçüncü şəxsin təkində do does olur.
Subject do/does + not have Short form
I do not have don’t have
You do not have don’t have
He does not have doesn’t have
She does not have doesn’t have
It does not have doesn’t have
We do not have don’t have
You do not have don’t have
They do not have don’t have

To have got

İnkar halında quruluşu:
Mübtəda + have/has + not + got + tamamlıq + …

 • Have/has: inkar halında üçüncü şəxsin təkində have has olur.
Subject have/has + not + got Short form
I have not got haven’t got
You have not got haven’t got
He has not got hasn’t got
She has not got hasn’t got
It has not got hasn’t got
We have not got haven’t got
You have not got haven’t got
They have not got haven’t got

Example

To have

 • I don’t have lunch at 2 p.m.
 • She didn’t have two dogsshe doesn’t have two dogsshe won’t have two dogs.

To have got

 • I have not got pasta for my lunch; 
 • She hadn’t got two dogsshe hasn’t got two dogsshe won’t have got two dogs.

Use

Birinin kiməsə/bir şeyə sahib olduğunu inkar etdikdə don’t havehaven’t got istifadə edirik. Bunları əlaqələri, xəstəlikləri, insanların və əşyaların xüsusiyyətlərini ifadə etmək üçün də istifadə edirik. Lakin onlar tamamilə dəyişdirilə bilməzlər.

To have

 • Hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə edilə bilər;
 • Keçmişi, bu günü və gələcəyi ifadə etmək üçün istifadə edilə bilər.

To have got

 • Hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə edilə bilməz;
 •  Yalnız indiki zamanı ifadə etmək üçün istifadə edilə bilər.

Summary

 İnkar halda havehave got münasibətin sahiblik, münasibət, xəstəliklər və xüsusiyyətlərini ifadə etmək üçün istifadə olunur. Ancaq birinin əvəzinə digərini istifadə edə bilmərik.

 • Have keçmişi, bu günü və gələcəyi ifadə etmək üçün istifadə edilə bilər. İnkar halda mübtəda, daha sonra do not have, daha sonra da tamamlıq işlənir. Üçüncü şəxsin təkində does not have işlənir.
 • Have got hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə edilə bilməz və yalnız indiki vaxtı ifadə etmək üçün istifadə edilə bilər. İnkar halda mübtəda, daha sonra have not got, daha sonra da tamamlıq işlənir. Üçüncü şəxsin təkində has not got işlənir.

Məsələn:
— “I don’t have lunch at 2 p.m.” / “I haven’t gotlunch at 2 p.m.” = Hərəkət olduğu üçün have işlənir.
— “I have not got a car.” = İndiki zamanda bir şəxsin mülkiyyəti olduğu üçün havehave got işlənir.

QEYD: Have hərəkətlərdən danışmaq üçün müəyyən zamanlarda köməkçi bir fel kimi də istifadə olunur. Bunun üçün have got işlədə bilmərik. (“You have not done it.” / You have not got done it.).

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License