Unit 4.1

Qeyri-müəyyən artikllər

Advertising

Introduction

Artikllər [articles] isimləri təyin edən sözlərdir və onlar təyinedicilər adlanan sözlər qrupuna aiddir. İki növ artikl var: müəyyən [definite ]və qeyri-müəyyən [indefinite].

Qeyri-spesifik şeyləri və ya ümumi kateqoriyaları ifadə etmək üçün qeyri-müəyyən artikllərdən [indefinite articles] istifadə edirik.

Form

Qeyri-müəyyən artikllər adətən tək sayılan isimlərdən, isim ifadələrindən və sifətlərdən əvvəl yerləşdirilir.

A/an olaraq iki qeyri-müəyyən artikl var və uyğun sözün birinci hərfinə (samit və ya sait) uyğun olaraq hansını istifadə edəcəyimizi seçirik:

 • A: söz samitlə başlayırsa (b, c, d, f, g, j, k…).
 • An: söz saitlə başlayırsa (a, e, i, o, u) və ya tələffüz olunmayan h.

Example

 • I am a doctor.
  I am an engineer.
 • She has got a pear.
  She has got an apple.
 • We saw a huge elephant in the street.
  We saw an elephant in the street.

Use

Həm danışan, həm də həmsöhbət üçün məlum olmayan ümumi və ya qeyri-spesifik şeylərə (əvvəllər qeyd olunmayan) istinad edərkən qeyri-müəyyən artikllərdən istifadə edirik və yalnız tək sayılan isimlərlə istifadə olunur. Həm də işlərdən və peşələrdən danışarkən onlardan istifadə edirik.

Summary

Qeyri-müəyyən artikllər (a/an) [Indefinite articles (a/an)] təyinedicilərdir və qeyri-spesifik şeyləri və ya ümumi kateqoriyaları ifadə etmək üçün istifadə olunur. Bunlar tək sayılan isimlərdən, isim ifadələrindən və sifətlərdən əvvəl qoyulur.

İki cür qeyri-müəyyən artikl [Indefinite article] var:

 • A isim və ya sifət samitlə başlayırsa.
 • An: isim və ya sifət saitlə və ya tələffüz olunmayan h ilə başlayırsa.

Məsələn:
— “There’s a tourism office around the corner.” = t- ilə başlayan bir sözdən əvvəl a istifadə edirik (samit).
— “There’s an information office around the corner.” = i- ilə başlayan bir sözdən əvvəl an istifadə edirik (sait).

Daha əvvəl heç bəhs olunmayan ümumi bir şeyi ifadə etmək üçün qeyri-müəyyən artikllərdən [Indefinite articles] istifadə edirik.

♦ “The information office around the corner” = Nədən bəhs etdiyimizi bildiyimiz zaman müəyyən artikldən   [definite article] (the) istifadə edirik.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License