Unit 11.2

Əmr cümləsi

Advertising

Introduction

Əmr cüməsi [imperative] bir əmr vermək üçün istifadə olunan bir quruluşdur.

Form

Adətən əmr cümləsində ikinci şəxs (tək/cəm) mübtədasından istifadə edilir.

Bu quruluş adətən təsdiqinkar formada olur:

Təsdiq

Təsdiq halında quruluşu  belədir:

Fel (to olmadan məsdər halında) + …

Infinitive Positive Imperative
To eat Eat!
To dance Dance!
To run Run!
To sleep Sleep!
To work Work!

İnkar

Təsdiq halında quruluşu  belədir:
Don’t + fel (to olmadan məsdər halında) + …

Infinitive Negative Imperative
To eat Don’t eat!
To dance Don’t  dance!
To run Don’t  run!
To sleep Don’t sleep!
To work Don’t work!

Example

 1. Əmr vermək
  • Come back to the classroom!
  • Don’t play on the computer!
  • Don’t listen to your classmate!
 2. Təlimat vermək
  • Open your book on page 40.
  • Collect your school timetable tomorrow morning.
  • Don’t open that webpage. It has a virus.
 3. Məsləhət vermək
  • Talk to your maths teacher. He will understand.
  • Don’t study at the party. Go to the library.
  • Don’t send that email. It will only cause further problems.
 4. İşarələrdə/bildirişlərdə
  • Pull.
  • Insert 1 Euro.
  • Do not disturb.
 5. Dəvət etmək
  • See for yourself.
  • Have a magazine.
  • Don’t be afraid to contact your university professor.

Use

Əmr cümləsi təsdiq və inkar hallarında istifadə ediilir. Təsdiq əmr cümləsi kimisə motivasiya etmək və ya bir şey etməyə məcbur etmək üçün, inkar əmr cümləsi isə kiminsə bir şey etməsinin qarşısını almaq üçün istifadə olunur.

Əmr cümləsi bu hallarda istifadə edilir:

 1. Əmr vermək (əksər hallarda cümlənin sonunda nida işarəsi ilə);
 2. Təlimat vermək;
 3. Məsləhət vermək;
 4. İşarələrdə/bildirişlərdə;
 5. Dəvət etmək (ancaq təsdiq halında işlədilir).

QEYD: Əmr cümlələrində mübtəda əvəzliyini buraxırıq.

Summary

Əmr cümləsi [imperative mood] adətən ikinci şəxsdə (tək və cəm) işlədilir və quruluşu iki halda olur:

 • Təsdiq [affirmative] (felin təməl forması):əmrlər, tövsiyələr və ya kimisə bir şey etməyə təşviq etmək və ya məcbur etmək üçün təlimatlar və dəvətnamələr.
 • İnkar [negative] (felin təməl formasından öncə don’t işlənilir): kiminsə bir şey etməsinin qarşısını almaq üçün əmrlər, təkliflər, tövsiyələr və ya təlimatlar.

Məsələn:
— Təsdiq: “Buy some food for lunch!
— İnkar: “Don’t buy food for lunch!

QEYD: Əmr cümlələrində mübtəda əvəzliyi buraxılır.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License