Unit 11.2

Rozkazovací spôsob


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Rozkazovací spôsob [imperative mood] je konštrukcia, ktorú používame pre udelenie rozkazu alebo príkazu.

Form

Rozkazovací spôsob zvyčajne značí použitie druhej osoby (jednotného a množného čísla).

Táto konštrukcia sa zvyčajne vyskytuje v dvoch tvaroch, kladnom a zápornom:

Kladný tvar

Jeho štruktúra v kladnom tvare má túto podobu:
Verb (infinitive without to) + …

Infinitive Positive Imperative
To eat Eat!
To dance Dance!
To run Run!
To sleep Sleep!
To work Work!

Záporný tvar

Jeho štruktúra v zápornom tvare má túto podobu:
Don’t + verb (infinitive without to) + …

Infinitive Negative Imperative
To eat Don’t eat!
To dance Don’t dance!
To run Don’t run!
To sleep Don’t sleep!
To work Don’t work!

Example

 1. Rozkazovanie
  • Come back to the classroom!
  • Don’t play on the computer!
  • Don’t listen to your classmate!
 2. Dávanie inštrukcií
  • Open your book on page 40.
  • Collect your school timetable tomorrow morning.
  • Don’t open that webpage. It has a virus.
 3. Dávanie rád
  • Talk to your maths teacher. He will understand.
  • Don’t study at the party. Go to the library.
  • Don’t send that email. It will only cause further problems.
 4. Na značkách/upozorneniach
  • Pull.
  • Insert 1 Euro.
  • Do not disturb.
 5. Pozvanie
  • See for yourself.
  • Have a magazine.
  • Don’t be afraid to contact your university professor.

Use

Rozkazovací spôsob používame v kladnom a zápornom tvare. V kladnom tvare ho používame, aby sme niekoho motivovali alebo donútili niečo urobiť, zatiaľ čo v zápornom tvare ho používame, aby sme niekomu v niečom zabránili.

Rozkazovací spôsob používame v týchto situáciách:

 1. Rozkazovanie (vo väčšine prípadov je veta ukončená výkričníkom);
 2. Dávanie inštrukcií;
 3. Dávanie rád;
 4. Na značkách/upozorneniach;
 5. Pozvanie (tu sa používa len v kladnom tvare).

POZNÁMKA: Vo vetách s rozkazovacím spôsobom vynechávame podmetové zámeno.

Summary

Rozkazovací spôsob [imperative mood] značí použitie druhej osoby (jednotného a množného čísla) a jeho štruktúra má dva tvary:

 • Kladný tvar (základný tvar slovesa): rozkazy, rady či inštrukcie a pozvanie, aby sme niekoho motivovali alebo donútili niečo urobiť.
 • Záporný tvar (do not, po ktorom nasleduje základný tvar slovesa): rozkazy, návrhy, rady či inštrukcie, aby sme niekomu v niečom zabránili.

Napríklad:
— Kladný tvar: „Buy some food for lunch!
— Záporný tvar: „Don’t buy food for lunch!

POZNÁMKA: Vo vetách s rozkazovacom spôsobom zvyčajne vynechávame podmetové zámeno.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

Exercises


License