Unit 11.2

Rozkazovací spôsob


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Rozkazovací spôsob [imperative mood] je konštrukcia, ktorú používame pre udelenie rozkazu alebo príkazu.

Form

Rozkazovací spôsob zvyčajne značí použitie druhej osoby (jednotného a množného čísla).

Táto konštrukcia sa zvyčajne vyskytuje v dvoch tvaroch, kladnom a zápornom:

Kladný tvar

Jeho štruktúra v kladnom tvare má túto podobu:
Verb (infinitive without to) + …

Infinitive Positive Imperative
To eat Eat!
To dance Dance!
To run Run!
To sleep Sleep!
To work Work!

Záporný tvar

Jeho štruktúra v zápornom tvare má túto podobu:
Don’t + verb (infinitive without to) + …

Infinitive Negative Imperative
To eat Don’t eat!
To dance Don’t dance!
To run Don’t run!
To sleep Don’t sleep!
To work Don’t work!

Example

 1. Rozkazovanie
  • Come back to the classroom!
  • Don’t play on the computer!
  • Don’t listen to your classmate!
 2. Dávanie inštrukcií
  • Open your book on page 40.
  • Collect your school timetable tomorrow morning.
  • Don’t open that webpage. It has a virus.
 3. Dávanie rád
  • Talk to your maths teacher. He will understand.
  • Don’t study at the party. Go to the library.
  • Don’t send that email. It will only cause further problems.
 4. Na značkách/upozorneniach
  • Pull.
  • Insert 1 Euro.
  • Do not disturb.
 5. Pozvanie
  • See for yourself.
  • Have a magazine.
  • Don’t be afraid to contact your university professor.

Use

Rozkazovací spôsob používame v kladnom a zápornom tvare. V kladnom tvare ho používame, aby sme niekoho motivovali alebo donútili niečo urobiť, zatiaľ čo v zápornom tvare ho používame, aby sme niekomu v niečom zabránili.

Rozkazovací spôsob používame v týchto situáciách:

 1. Rozkazovanie (vo väčšine prípadov je veta ukončená výkričníkom);
 2. Dávanie inštrukcií;
 3. Dávanie rád;
 4. Na značkách/upozorneniach;
 5. Pozvanie (tu sa používa len v kladnom tvare).

POZNÁMKA: Vo vetách s rozkazovacím spôsobom vynechávame podmetové zámeno.

Summary

Rozkazovací spôsob [imperative mood] značí použitie druhej osoby (jednotného a množného čísla) a jeho štruktúra má dva tvary:

 • Kladný tvar (základný tvar slovesa): rozkazy, rady či inštrukcie a pozvanie, aby sme niekoho motivovali alebo donútili niečo urobiť.
 • Záporný tvar (do not, po ktorom nasleduje základný tvar slovesa): rozkazy, návrhy, rady či inštrukcie, aby sme niekomu v niečom zabránili.

Napríklad:
— Kladný tvar: „Buy some food for lunch!
— Záporný tvar: „Don’t buy food for lunch!

POZNÁMKA: Vo vetách s rozkazovacom spôsobom zvyčajne vynechávame podmetové zámeno.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License