Unit 6.2

Infinitív


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Infinitív [infinitive] je základný tvar slovesa, ktorý používame pre vytváranie iných slovesných časov.

Form

Existujú dva druhy infinitívu:

  • Infinitív bez to [zero infinitive] je tvorený len slovesom v základnej podobe (work).
  • Infinitív s to [to-infinitive] je tvorený to a slovesom v základnej podobe (to work).

Example

Infinitív bez to

  • I can listen to music all day.
  • He can dance really well.
  • They can go to the circus.

Infinitív s to

  • I asked him to teach me to read.
  • She loves to visit the cathedral.
  • We hope to find the information office.

Use

Infinitív bez to a infinitív s to používame ako základ pre tvorenie iných gramatických časov.

Summary

Infinitív [infinitive] je základný tvar slovesa. Môžeme ho rozdeliť na:

  • Infinitív bez to [zero infinitive]: sloveso v základnej podobe.
  • Infinitív s to [to-infinitive]: sloveso v základnej podobe, ktorému predchádza to.

Napríklad:
— „She can play football.“
— „You love to play football.“

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

Exercises

External link to Infinitív exercises (36).
License