Unit 6.2

Infinitív


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Infinitív [infinitive] je základný tvar slovesa, ktorý používame pre vytváranie iných slovesných časov.

Form

Existujú dva druhy infinitívu:

  • Infinitív bez to [zero infinitive] je tvorený len slovesom v základnej podobe (work).
  • Infinitív s to [to-infinitive] je tvorený to a slovesom v základnej podobe (to work).

Example

Infinitív bez to

  • I can listen to music all day.
  • He can dance really well.
  • They can go to the circus.

Infinitív s to

  • I asked him to teach me to read.
  • She loves to visit the cathedral.
  • We hope to find the information office.

Use

Infinitív bez to a infinitív s to používame ako základ pre tvorenie iných gramatických časov.

Summary

Infinitív [infinitive] je základný tvar slovesa. Môžeme ho rozdeliť na:

  • Infinitív bez to [zero infinitive]: sloveso v základnej podobe.
  • Infinitív s to [to-infinitive]: sloveso v základnej podobe, ktorému predchádza to.

Napríklad:
— „She can play football.“
— „You love to play football.“

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Exercises

External link to Infinitív exercises (36).More exercises

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License