Unit 4.2

To have: Ustálené spojenia


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Sloveso to have používame pre tvorbu ustálených spojení [common expressions] v neformálnej komunikácii.

Form

Have vo vete používame ako plnovýznamové sloveso, have got však v týchto výrazoch byť použité nemôže.

Ustálené spojenia v kladnom tvare zvyčajne majú túto štruktúru:
Subject + have/has + object + …

 • V tretej osobe jednotného čísla sa have mení na has.

Ustálené spojenia v zápornom tvare zvyčajne majú túto štruktúru:
Subject + do/does + not + have + object + …

 • V tretej osobe jednotného čísla sa do mení na does.
 • V ustálených spojeniach nemožno použiť have not.

Example

 1. I have a shower every morning.
  I don’t have a shower every morning.
 2. Have a good journey!
  Don’t have a good journey!
 3. We had* a fight.
  We didn’t have* a fight.
 4. She had* a look at the book.
  She didn’t have a look at the book.

Use

Použitie a význam slovesa to have závisí na podstatnom mene, ktoré po ňom nasleduje.

To have používame v ustálených spojeniach typu:

 1. Have + a dreama drink, a meal, a rest, a shower, breakfast, coffee, dinner, lunch, tea…;
 2. Have + a bad day, a bad time, a good day, a good time, a good journey, a nice day…;
 3. Have + a conversation, a fight…;
 4. Have + a looka try

Summary

Sloveso to have sa objavuje v ustálených spojeniach [common expressions] v neformálnej komunikácii.

Použitie a význam slovesa to have závisí na podstatnom mene, ktoré po ňom nasleduje: have breakfast, have a good day, have a conversation, have a look

Keď používame to have v kladnom tvare, začíname podmetom, po ktorom nasleduje have a predmet. V tretej osobe jednotného čísla používame has.

Keď používame to have v zápornom tvare, začíname podmetom, po ktorom nasleduje do not have a predmet. V tretej osobe jednotného čísla používame does not have.

Napríklad:
— Kladný tvar: „Have a rest.“ / Have got a rest.“ = V týchto spojeniach nepoužívame have got.
— Záporný tvar: „Don’t have a rest now.“ / „Have not a rest now.“ = V zápornom tvare nemôžeme použiť have not.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License