Unit 4.2

To have: Ustálené spojenia


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Sloveso to have používame pre tvorbu ustálených spojení [common expressions] v neformálnej komunikácii.

Form

Have vo vete používame ako plnovýznamové sloveso, have got však v týchto výrazoch byť použité nemôže.

Ustálené spojenia v kladnom tvare zvyčajne majú túto štruktúru:
Subject + have/has + object + …

 • V tretej osobe jednotného čísla sa have mení na has.

Ustálené spojenia v zápornom tvare zvyčajne majú túto štruktúru:
Subject + do/does + not + have + object + …

 • V tretej osobe jednotného čísla sa do mení na does.
 • V ustálených spojeniach nemožno použiť have not.

Example

 1. I have a shower every morning.
  I don’t have a shower every morning.
 2. Have a good journey!
  Don’t have a good journey!
 3. We had* a fight.
  We didn’t have* a fight.
 4. She had* a look at the book.
  She didn’t have a look at the book.

Use

Použitie a význam slovesa to have závisí na podstatnom mene, ktoré po ňom nasleduje.

To have používame v ustálených spojeniach typu:

 1. Have + a dreama drink, a meal, a rest, a shower, breakfast, coffee, dinner, lunch, tea…;
 2. Have + a bad day, a bad time, a good day, a good time, a good journey, a nice day…;
 3. Have + a conversation, a fight…;
 4. Have + a looka try

Summary

Sloveso to have sa objavuje v ustálených spojeniach [common expressions] v neformálnej komunikácii.

Použitie a význam slovesa to have závisí na podstatnom mene, ktoré po ňom nasleduje: have breakfast, have a good day, have a conversation, have a look

Keď používame to have v kladnom tvare, začíname podmetom, po ktorom nasleduje have a predmet. V tretej osobe jednotného čísla používame has.

Keď používame to have v zápornom tvare, začíname podmetom, po ktorom nasleduje do not have a predmet. V tretej osobe jednotného čísla používame does not have.

Napríklad:
— Kladný tvar: „Have a rest.“ / Have got a rest.“ = V týchto spojeniach nepoužívame have got.
— Záporný tvar: „Don’t have a rest now.“ / „Have not a rest now.“ = V zápornom tvare nemôžeme použiť have not.

Prejdime si túto látku v sekcii {Form}. Pozrite sa na sekciu {Example}, ktorá ukazuje jej použitie v kontexte.

More exercises

Exercises


License