Like, Love eta Hate

Introduction

Like, love eta hate aditzak erabiltzen ditugu sentimentu positibo (love edo like) edo negatiboak (hate) adierazteko zerbaiti buruz.

Form

Like, love eta hate aditzak kontsideratzean bi egitura aurkitu ahal ditugu, hauek ezberdinak dira forman eta esanahiean ere:
Like/Love/Hate + gerund [verb + -ing] + …
Like/Love/Hate + infinitive [to + verb] + …

Love eta hate ondoren -ing forma, gehiago erabiltzen dira infinitibo forma baino.

Example

 • I like cooking.
  I like to cook on Sundays.
 • He loves travelling abroad.
  He loves to travel abroad.
 • They hate going to the doctor.
  They hate to go to the doctor.

Use

Hatelike eta love erabiltzen dugu gure preferentziak eta gustuak adierazteko era positibo edo negatibo batean:

 • Like: sentimendu positiboa, desioa edo prefeerentzia;
 • Love: emozio intentsua edo pertsona edo gauza batekiko afekzioa;
 • Hate: (norbait edo zerbait) batere gustatzen dela adierazteko.

Aditzaren ondoren hurrengoa erabili dezakegu:

 • Gerund: ekintza nabarmentzeko;
 • Infinitive: ekintzaren ondorioa gehiago nabarmentzeko.

Summary

Like, love eta hate aditzak gustuko dugun edo ez dugun zerbait  edo preferentzia edo gustuak adierazteko erabiltzen ditugu. Aditz hauek erabiltzean gerundioa edo infinitiboa erabili dezakegu ondoren, zeinek forman ezberdinak dira eta esanahi ezberdinak dituzte.

Egiturak hurrengoak dira:
Like, love edo hate gehi gerundioa [aditza + -ing].
Like, love edo hate gehi infinitiboa [to + aditza].

Adibidez:
— “I like going to the beach.” / “I like to go to the beach.” = preferentzia onuragarria.
— “I love going to the beach.” / “I love to go to the beach.” = emozio edo afekzio intentsua.
— “I hate going to the beach.” / “I hate to go to the beach.” = Nahigabetasuna.

Lehen esaldia egiturarekin  + gerundioa esperentzia edo ekintza nabarmentzen du. Bigarrenak, + to-infinitiboarekin enfasi gehiago ematen dio ekintza edo gertaeraren ondorioari.

Berrikusi dezagun {Form} atalaren edukia. Begira ezazu erabilera {Examples} atalean testuinguru batean nola erabiltzen den ikusteko.

Exercises


License