Substantibo zenbakarri eta zenbakaitzak

Advertising

Introduction

Sustantiboek pertsona, leku, gauza, gertaera, sustantzia edo kualitate bati erreferentzia egiten diote.

Substantibo zenbakarriak [countable nouns] objetu indibidual moduan kontsideratzen diren eta zenbakiekin zenbatu daitezkeen substantiboak dira.

Substantio zenbakaitzak [uncountable nouns]  masa gisa ez objektu bereiztu modura kontzideratzen ditugun gauzei erreferentzia egiten dio.

Form

Ez dago arau finkorik substantibo zabakarri eta zenbakaitzak sortzeko.

Countable nouns

Substantibo zenbakarriak forma singularra eta plurala daukate. Artikulu mugagabeekin (a/an) eta zenbakiekin erabili daitezke.

Uncountable nouns

Substantibo zenbakaitzak ezin dira artikulu mugagabe (a/an) edo zenbakiekin erabili. Hurrengoak bakarrik izan ahal dituzte:

  • Forma singularrak plural bihurtu ezin direnak (advicebaggage, information, energy, furniture, homework, money…);
  • Forma pluralak singular bihurtu ezin direnak (the Spanishnews, groceries, clothes, thanks, regards…).

Example

Countable nouns

  • I have a dog at home.
  • He is so rich that he owns five houses.
  • We want to play a tennis match.

Uncountable nouns

  • His advice was very important. / His advices were very important.
  • There is information in this guide. / There are informations in this guide.
  • I have some news about Bulgaria. / I have a new about Bulgaria.

Use

Substantibo zenbakarriak [countable nouns] objetu bereiztuak dira eta zenbakiekin zenbatu daitezke.

Substantio zenbakaitzak [uncountable nouns]  masa gisa kontzideratzen ditugu eta ezin dira bereiztu (denborari, likidoei, materialei eta substantibo abstraktuei buruzko hitzak.)

Summary

Ez dago arau finkorik substantibo zabakarri eta zenbakaitzak sortzeko.

  • Substantibo zenbakarriak objetu bereiztu eta zenbakiekin zenbatu daitezkeen hitzei erreferentzia egiten die. Artikulu mugagabeekin erabili daitezke (a/an).
  • Substantibo zenbakaitzak substantibo abstraktuei erreferentzia egiten dio, bereiztu ezin diren objektu masak. Ezin dira artikulu mugagabeekin erabili (a/an) eta normalean forma singular bakarra daukate plural formarik gabe edo plural forma bakarra singular forma gabe.

Adibidez:
— “There is a mobile phone on the table.” = Mobile phone substantibo zenbakarri singularra da, horregatik -a artikulu mugagabea erabiltzen dugu.
— “There are two mobile phones on the table.” = Mobile phones substantibo zenbakarri plurala da, horregatik two zenbakiarekin zenbatu dezakegu.
— “My teacher bought furniture for her house. / “My teacher bought furnitures for her house.” = Furniture substantibo zenbakaitz singularra da eta ez dauka plural formarik.
— “The police catch killers.” / “The police catches killers.” = The police substantibo zenbakaitz plurala da eta ez dauka forma singularrik.

Berrikusi dezagun {Form} atalaren edukia. Begira ezazu erabilera {Examples} atalean testuinguru batean nola erabiltzen den ikusteko.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License