Unit 8.2

Nieregularny stopień wyższy i najwyższy

Syntax

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

Stopień wyższy [comparative] jest używany do porównywania dwóch rzeczy, ludzi lub czynności, podczas gdy stopień najwyższy [superlatives] służy wyrażeniu wyższości jednej osoby, rzeczy lub czynności.

Niektóre przymiotniki oraz przysłówki mają nieregularny stopień wyższy oraz najwyższy.

Form

Nieregularny stopień wyższy oraz najwyższy nie powstaje według ogólnych zasad. Najczęściej używanymi przymiotnikami i przysłówkami o nieregularnym stopniu wyższym oraz najwyższym są:

AdjectivesAdverbsComparativeSuperlative
bad (adj.)badly (adv.)worsethe worst
littlelittlelessthe least
muchmuchmorethe most
good (adj.)well (adv.)betterthe best
farfarfarther/furtherthe farthest/furthest

Example

Stopień wyższy

  • Susan is a better assistant than her sister.
  • You have to go further to get to the lawyer’s office.
  • Peter is going to talk to him later about the house.

Stopień najwyższy

  • John is the best assistant in the office.
  • This is the furthest point I’ve ever reached in the agency!
  • They come the latest to the garage.

Use

Nieregularny stopień wyższy oraz najwyższy są używane w taki sam sposób jak nieregularny.

Summary

W przypadku nieregularnych przymiotników/przysłówków, stopień wyższy oraz najwyższy nie powstają tak jak w przypadku regularnych i powinnaś nauczyć się ich na pamięć. Najczęściej używane są:

  • Bad (adj.) – badly (adv.) ⇒ worse (comp.) – the worst (super.);
  • Good (adj.) – well (adv.) ⇒ better (comp.) – the best (super.).

Na przykład:
— Stopień wyższy: “You can write a good CV.” ⇒ “You can write a better CV.” / “You can write a gooder CV.
— Stopień najwyższy: “You can write a good CV.” ⇒ “You can write the bestCV.” / “You can write the goodest CV.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Exercise

Books4Languages feedback

License

English Grammar A1 Level for Polish speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book