Unit 8.2

Nieregularny stopień wyższy i najwyższy


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Stopień wyższy [comparative] jest używany do porównywania dwóch rzeczy, ludzi lub czynności, podczas gdy stopień najwyższy [superlatives] służy wyrażeniu wyższości jednej osoby, rzeczy lub czynności.

Niektóre przymiotniki oraz przysłówki mają nieregularny stopień wyższy oraz najwyższy.

Form

Nieregularny stopień wyższy oraz najwyższy nie powstaje według ogólnych zasad. Najczęściej używanymi przymiotnikami i przysłówkami o nieregularnym stopniu wyższym oraz najwyższym są:

Adjectives Adverbs Comparative Superlative
bad (adj.) badly (adv.) worse the worst
little little less the least
much much more the most
good (adj.) well (adv.) better the best
far far farther/further the farthest/furthest

Example

Stopień wyższy

  • Susan is a better assistant than her sister.
  • You have to go further to get to the lawyer’s office.
  • Peter is going to talk to him later about the house.

Stopień najwyższy

  • John is the best assistant in the office.
  • This is the furthest point I’ve ever reached in the agency!
  • They come the latest to the garage.

Use

Nieregularny stopień wyższy oraz najwyższy są używane w taki sam sposób jak nieregularny.

Summary

W przypadku nieregularnych przymiotników/przysłówków, stopień wyższy oraz najwyższy nie powstają tak jak w przypadku regularnych i powinnaś nauczyć się ich na pamięć. Najczęściej używane są:

  • Bad (adj.) – badly (adv.) ⇒ worse (comp.) – the worst (super.);
  • Good (adj.) – well (adv.) ⇒ better (comp.) – the best (super.).

Na przykład:
— Stopień wyższy: “You can write a good CV.” ⇒ “You can write a better CV.” / “You can write a gooder CV.
— Stopień najwyższy: “You can write a good CV.” ⇒ “You can write the bestCV.” / “You can write the goodest CV.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License