Unit 11.2

Spojky: And, But, Because, When


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Spojky [conjunctions] jsou slova, která fungují jako pojítko mezi různými větami nebo větnými členy.

Form

Spojky jsou slova, která spojují slova, fráze a věty v souvětí.
Těmi hlavními spojkami jsou: and, but, because a when.

Struktura souvětí má tuto podobu:
Clause 1 + conjunctions + clause 2

Pokud je souvětí delší, před spojku umisťujeme čárku (,).

Example

And

 • Kevin reads the newspaper and watches television every Friday.
 • They live in New York and love its beautiful library.

But

 • I like maths lessons but I don’t really like history lessons.
 • You can go hiking there but you have to be very careful.

Because

 • Anna doesn’t want to take the exam because she did not study.
 • We can’t come to the party tonight because we must study.

When

 • You get very tired when you don’t sleep.
 • We came from school when nobody was home.

Use

Spojky používáme, když chceme spojit slova, fráze, věty a souvětí a vyjádřit vztahy mezi nimi.

Věty můžeme kombinovat různými způsoby:

 • And [A]: spojuje dvě věty dohromady;
 • But [Ale]: vyjadřuje buď podmínku, nebo protiklad;
 • Because [Protože]: vyjadřuje důvod, příčinu;
 • When [Když/Až]: vyjadřuje čas věty.

Summary

Spojky [conjunctions] se fungují jako pojítko mezi slovy, frázemi, větami a souvětími.

Těmi hlavními spojkami jsou: and, but, because a when. Spojky se používají mezi větami.

Například:
— “I need to go to the supermarket and I also want to visit my grandmother.” = And spojuje dvě věty.
— “I need to go to the supermarket but I have to work.” = But vyjadřuje děj, který je v protikladu k jinému ději, který probíhá ve stejnou dobu.
— “I need to go to the supermarket because we have no bread.” = Because spojuje dvě části věty: děj a příčinu děje.
— “I need to go to the supermarket when I finish work.” = When vyjadřuje nový děj, který bude následovat po tom prvním, už ukončeném.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License