Unit 11.2

Spojky: And, But, Because, When


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Spojky [conjunctions] jsou slova, která fungují jako pojítko mezi různými větami nebo větnými členy.

Form

Spojky jsou slova, která spojují slova, fráze a věty v souvětí.
Těmi hlavními spojkami jsou: and, but, because a when.

Struktura souvětí má tuto podobu:
Clause 1 + conjunctions + clause 2

Pokud je souvětí delší, před spojku umisťujeme čárku (,).

Example

And

 • Kevin reads the newspaper and watches television every Friday.
 • They live in New York and love its beautiful library.

But

 • I like maths lessons but I don’t really like history lessons.
 • You can go hiking there but you have to be very careful.

Because

 • Anna doesn’t want to take the exam because she did not study.
 • We can’t come to the party tonight because we must study.

When

 • You get very tired when you don’t sleep.
 • We came from school when nobody was home.

Use

Spojky používáme, když chceme spojit slova, fráze, věty a souvětí a vyjádřit vztahy mezi nimi.

Věty můžeme kombinovat různými způsoby:

 • And [A]: spojuje dvě věty dohromady;
 • But [Ale]: vyjadřuje buď podmínku, nebo protiklad;
 • Because [Protože]: vyjadřuje důvod, příčinu;
 • When [Když/Až]: vyjadřuje čas věty.

Summary

Spojky [conjunctions] se fungují jako pojítko mezi slovy, frázemi, větami a souvětími.

Těmi hlavními spojkami jsou: and, but, because a when. Spojky se používají mezi větami.

Například:
— “I need to go to the supermarket and I also want to visit my grandmother.” = And spojuje dvě věty.
— “I need to go to the supermarket but I have to work.” = But vyjadřuje děj, který je v protikladu k jinému ději, který probíhá ve stejnou dobu.
— “I need to go to the supermarket because we have no bread.” = Because spojuje dvě části věty: děj a příčinu děje.
— “I need to go to the supermarket when I finish work.” = When vyjadřuje nový děj, který bude následovat po tom prvním, už ukončeném.

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

More exercises

License