Unit 11.1

Zjišťovací otázky v přítomném čase


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Zjišťovací otázky [yes or no questions] se také nazývají uzavřené otázky [closed questions] či polární otázky [polar questions], protože na ně lze odpovědět pouze yes, nebo no. Opovědi na uzavřené otázky se nazývají krátké odpovědi [short answers].

Uzavřené otázky v přítomném čase [closed questions in present form] používáme, když se ptáme na určitou informaci týkající se přítomnosti.

Form

K vytvoření uzavřené otázky lze použít pouze pomocná (behavedo) nebo modální slovesa (cancouldwould…). V přítomném čase používáme tato pomocná a modální slovesa ve tvarech přítomného času.

Struktura zjišťovacích otázek má tuto podobu:
Auxiliary/modal verb + subject + noun/verb + …?

Odpovědi na uzavřené otázky se nazývají krátké odpovědi. Tyto odpovědi obvykle obsahují stejné pomocné či modální sloveso jako otázka (není třeba opakovat sloveso samotné).

Krátké odpovědi mají tuto strukturu:
Yes/no + , + subject + auxiliary/modal verb (stejné jako v otázce)

Toto jsou některé ze zjišťovacích otázek a jejich příslušné krátké odpovědi:

Question Affirmative Short Answer Negative Short Answer
Are you…? Yes, I am. No, Im not.
Is she…? Yes, she is. No, shes not.
Do you…? Yes, I do. / Yes, we do. No, I don’t. / No, we don’t.
Does he…? Yes, he does. No, he doesn’t.
Can we…? Yes, we can. No, we can’t.
Have you got…? Yes, I have. / Yes, we have. No, I haven’t. / No, we haven’t.
Has he got…? Yes, he has. No, he hasn’t.
Would you like…? Yes, I would. / Yes, we would. No, I wouldn’t. / No, we wouldn’t.

Example

  • Do you like postcards? – Yes, I do. / Yes, I like.
  • Is he one of your students?No, hes not.
  • Can we go to Madrid for the weekend?Yes, we can.

Use

Zjišťovací otázky používáme, když očekáváme, že odpověď bude buď yes (kladná), nebo no (záporná).

Summary

Na zjišťovací otázky [yes or no questions]/uzavřené otázky [closed questions] lze odpovědět pouze yes, nebo no.

Struktura zjišťovací otázky má tuto podobu: Pomocné nebo modální sloveso, po kterém následuje podmět a podstatné jméno nebo sloveso (věta je ukončena otazníkem).

Struktura krátké odpovědi má tuto podobu: Yes, nebo no, po kterém následuje čárka, po které následuje podmět a pomocné nebo modální sloveso (stejné jako v otázce).

Například:
— „Do you like cats? – Yes, I do.“ = Zjišťovací otázky se také nazývají uzavřené otázky a vzhledem k tomu, že otázka byla formulována s pomocným slovesem to do, bude toto obsaženo také v krátké odpovědi.
♦ „Whose cat is this?“ = Doplňovací otázky se také nazývají otevřené otázky, protože na ně lze vytvořit nekonečné množství odpovědí.

POZNÁMKA: Pro vytvoření zjišťovací otázky lze použít pouze pomocné (be/have…) nebo modální sloveso (can/could/would…).

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License