- English Grammar A1 Level for Czech speakers - https://open.books4languages.com/english-a1-grammar-cs -

Zjišťovací otázky v přítomném čase

Introduction

Zjišťovací otázky [yes or no questions] se také nazývají uzavřené otázky [closed questions] či polární otázky [polar questions], protože na ně lze odpovědět pouze yes, nebo no. Opovědi na uzavřené otázky se nazývají krátké odpovědi [short answers].

Uzavřené otázky v přítomném čase [closed questions in present form] používáme, když se ptáme na určitou informaci týkající se přítomnosti.

Form

K vytvoření uzavřené otázky lze použít pouze pomocná (be [1]have [2]do [3]) nebo modální slovesa (can [4]could [5]would [6]…). V přítomném čase používáme tato pomocná a modální slovesa ve tvarech přítomného času.

Struktura zjišťovacích otázek má tuto podobu:
Auxiliary/modal verb + subject + noun/verb + …?

Odpovědi na uzavřené otázky se nazývají krátké odpovědi. Tyto odpovědi obvykle obsahují stejné pomocné či modální sloveso jako otázka (není třeba opakovat sloveso samotné).

Krátké odpovědi mají tuto strukturu:
Yes/no + , + subject + auxiliary/modal verb (stejné jako v otázce)

Toto jsou některé ze zjišťovacích otázek a jejich příslušné krátké odpovědi:

Question Affirmative Short Answer Negative Short Answer
Are you…? Yes, I am. No, Im not.
Is she…? Yes, she is. No, shes not.
Do you…? Yes, I do. / Yes, we do. No, I don’t. / No, we don’t.
Does he…? Yes, he does. No, he doesn’t.
Can we…? Yes, we can. No, we can’t.
Have you got…? Yes, I have. / Yes, we have. No, I haven’t. / No, we haven’t.
Has he got…? Yes, he has. No, he hasn’t.
Would you like…? Yes, I would. / Yes, we would. No, I wouldn’t. / No, we wouldn’t.

Example

  • Do you like postcards? – Yes, I do. / Yes, I like.
  • Is he one of your students?No, hes not.
  • Can we go to Madrid for the weekend?Yes, we can.

Use

Zjišťovací otázky používáme, když očekáváme, že odpověď bude buď yes (kladná), nebo no (záporná).

Summary

Na zjišťovací otázky [yes or no questions]/uzavřené otázky [closed questions] lze odpovědět pouze yes, nebo no.

Struktura zjišťovací otázky má tuto podobu: Pomocné nebo modální sloveso, po kterém následuje podmět a podstatné jméno nebo sloveso (věta je ukončena otazníkem).

Struktura krátké odpovědi má tuto podobu: Yes, nebo no, po kterém následuje čárka, po které následuje podmět a pomocné nebo modální sloveso (stejné jako v otázce).

Například:
— „Do you like cats? – Yes, I do.“ = Zjišťovací otázky se také nazývají uzavřené otázky a vzhledem k tomu, že otázka byla formulována s pomocným slovesem to do, bude toto obsaženo také v krátké odpovědi.
♦ „Whose cat is this?“ = Doplňovací otázky [7] se také nazývají otevřené otázky, protože na ně lze vytvořit nekonečné množství odpovědí.

POZNÁMKA: Pro vytvoření zjišťovací otázky lze použít pouze pomocné (be [1]/have [2]…) nebo modální sloveso (can [4]/could [5]/would [6]…).

Projděme si tuto látku v sekci {Form}. Podívejte se na sekci {Example}, která ukazuje její užití v kontextu.