მდედრობითი არსებითი სახელის ფორმაცია


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

არსებითი სახელი [noun] მიემართება პიროვნებას, ადგილს, საგანს, სიტუაციას, მასალას ან ხარისხს.

მდედრობითი [feminine] ვერსიის ფორმირება ხდება მამრობითი არსებითი სახელიდან, როცა ადამიანი, რომელზეც ვსაუბრობთ  არის ქალი.

Form

მდედრობითი არსებითი სახელების ფორმაცია შესაძლებელია მამრობითი არსებით სახელზე სუფიქსის დამატებით. არსებობს მდედრობითი არსებითი სახელის ფორმაციის განსხვავებული შემთხვევები:

წესიერი:

ძირითადად, მდედრობითი არსებითი სახელს ვაწარმოებთ მამრობითზე –ess სუფიქსის დართვით.

Masculine Femenine
Count Countess
Host Hostess
Manager Manageress

არაწესიერი:

თუმცა არაწესიერ წარმოებაშიც შეგვიძლია ვიპოვოთ გამონაკლისები, რომლებიც რეგულარულად იჩენს თავს:

  • არსებითი სახელები სუფიქსებით –tor ან –ter: იცვლება –tr -ში და ემატება –ess;
Masculine Feminine
Actor Actress
Waiter Waitress
  • არსებით სახელებს სუფიქსით –e: ემატება –ss;
Masculine Femenine
Prince Princess
  • არსებითი სახელები რომელთა მახვილი [stress] მოდის ხმოვანი [vowel] + თანხმოვაზე [consonant]: თანხმოვანი გაორმაგდება და დაემატება –ess.
Masculine Feminine
God Goddess

Example

წესიერი

  • Count ⇒ The Countess gave birth at eleven.
  • HostOur hostess is a nice woman.
  • ManagerThe Manageress checks the rooms at weekends.

არაწესიერი

არსებითი სახელები სუფიქსებით -tor ან -ter

  • ActorShe is my favourite actress.
  • WaiterThese girls are waitress.

არსებითი სახელები სუფიქსით -e

  • PrinceThe princess got married and lived happily ever after.

არსებითი სახელები, რომლებიც ბოლოვდება მახვილიან ხმოვანზე და მოსდევს თანხმოვანი

  • GodAthena is an ancient goddess.

Use

არსებითი სახელის მდედრობით ფორმას ვაყალიბებთ, როცა ადამიანი, რომელზეც ვსაუბრობთ, არის ქალი. შესაბამისად, არსებით სახელს აქვს მდედრობითი ფორმა.

არსებობს გამონაკლისები და არაწესიერი ფორმები, რომლებიც უნდა დავიზეპიროთ.

Summary

მდედრობითი [feminine] არსებითი სახელების [nouns] ფორმაცია შესაძლებელია მამრობითი [masculine] არსებით სახელიდან. უმეტესად, -ess სუფიქსის დამატებით.

მაგალითად:
— წესიერი: “Lion” ⇒ “Lioness” = დაემატა -ess.

თუმცა, მდედრობითი [feminine] სქესის წარმოებისას გვაქვს არაწესიერი წარმოებაც [irregularities], რომელიც დამოკიდებულია არსებითი სახელის დაბოლოებაზე.

მაგალითად:
— სუფიქსებთან -tor ან -ter: “Conductor“⇒ “Conductress” =  –tor იცვლება –tr-ში და ემატება -ess.
— სუფიქსებთან-e: “Prince” ⇒ “Princess” = ემატება -ss.
— სუფიქსებთან მახვილიანი ხმოვანი + თანხმოვანი: “God ⇒ “Goddess” = ორმაგდება თანხმოვანი და ემატება -ess.

მოდი, გავიმეოროთ ეს მასალა ფორმირების [Form] განყოფილებასთან ერთად. გადახედეთ მაგალითების [Example] განყოფილებას, რომელიც გვიჩვენებს ნასწავლის გამოყენებას კონტექსტში.

Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License