Unit 6.1

Nesuskaičiuojami Daiktavardžiai

Nouns

Daiktavardžiai [nouns] nurodo asmenį, vietą, daiktą, įvykį, medžiagą ar kokybę.

Nesuskaičiuojami daiktavardžiai [uncountable nouns] yra daiktavardžiai, kurių negalime lengvai suskaičiuoti ar kuriuos mes laikome mase {pasižiūrėkite Suskaičiuojamus ir Nesuskaičiuojamus Daiktavardžius, A1 lygyje}.

Nesuskaičiuojami daiktavardžiai [uncountable nouns] nurodo daiktus, kuriuos mes laikome mase ir ne atskirais objektais. Turime tris nesuskaičiuojamų daiktavardžių tipus:

 1. Tik su vienaskaitos forma: advicebaggage, energy, hairhomeworkinformationmoney
 2. Tik su daugiskaitos forma: clothesgroceriesnewsregardsthanks
 3. Nesuskaičiuojami, kai nurodome bendrą reikšmę ir suskaičiuojami, kai nurodome specifinį daiktą ar reikšmę: a type ofa kind of…, medžiagos ir skysčiai: glasspapercoffee, water…, ar abstraktūs daiktavardžiai: lifetime
 1. Tik vienaskaitos nesuskaičiuojami daiktavardžiai
  • My baggage is so heavy because of the camera in it!
  • Her energy as a salsa dancer is incredible!
  • Their money was not enough to buy the painting.
 2. Tik daugiskaitos nesuskaičiuojami daiktavardžiai
  • Could you get the groceries?
  • He told me some news about your journey.
  • We send our thanks to the director.
 3. Ir suskaičiuojami, ir nesuskaičiuojami
  • She has a lot of glass bowls. / Does she want a glass of coke?
  • Can I borrow some coffee? / Shall I get a coffee (= a cup of coffee)?
  • I need more time. / I miss the times of my internship ( = a specific period).

Nesuskaičiuojami daiktavardžiai paprastai nurodo abstrakčias idėjas, medžiagas, dujas ir skysčius.

Nesuskaičiuojami daiktavardžiai nurodo daiktus, kuriuos mes laikome mase ir ne atskirais objektais. Turime tris nesuskaičiuojamų daiktavardžių tipus:

 • Tik su vienaskaitos forma: advicebaggageenergy hairhomeworkinformationmoney
 • Tik su daugiskaitos forma: clothesgroceriesnewsregardsthanks
 • Ir suskaičiuojami, ir nesuskaičiuojamia type of…a kind of…; coffeeglasspaperwater… (medžiagos ir skysčiai); lifetime… (abstraktūs daiktavardžiai).

Pavyzdžiui:
— “I don´t have energy for another trip.” = Energija turi tik vienaskaitos nesuskaičiuojamą formą.
— “I will tell you today´s news later.” = Naujienos turi tik daugiskaitos nesuskaičiuojamą formą.
— “Can I have some coffee?” / “Can I have a coffee?“ = Kava kaip kavos milteliai (vienaskaitos nesuskaičiuojama forma), ir kava, kaip kavos puodelis (vienaskaitos suskaičiuojama forma).

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book