Unit 6.1

Nesuskaičiuojami Daiktavardžiai

Nouns


Introduction

Daiktavardžiai [nouns] nurodo asmenį, vietą, daiktą, įvykį, medžiagą ar kokybę.

Nesuskaičiuojami daiktavardžiai [uncountable nouns] yra daiktavardžiai, kurių negalime lengvai suskaičiuoti ar kuriuos mes laikome mase {pasižiūrėkite Suskaičiuojamus ir Nesuskaičiuojamus Daiktavardžius, A1 lygyje}.

Form

Nesuskaičiuojami daiktavardžiai [uncountable nouns] nurodo daiktus, kuriuos mes laikome mase ir ne atskirais objektais. Turime tris nesuskaičiuojamų daiktavardžių tipus:

 1. Tik su vienaskaitos forma: advicebaggage, energy, hairhomeworkinformationmoney
 2. Tik su daugiskaitos forma: clothesgroceriesnewsregardsthanks
 3. Nesuskaičiuojami, kai nurodome bendrą reikšmę ir suskaičiuojami, kai nurodome specifinį daiktą ar reikšmę: a type ofa kind of…, medžiagos ir skysčiai: glasspapercoffee, water…, ar abstraktūs daiktavardžiai: lifetime

Example

 1. Tik vienaskaitos nesuskaičiuojami daiktavardžiai
  • My baggage is so heavy because of the camera in it!
  • Her energy as a salsa dancer is incredible!
  • Their money was not enough to buy the painting.
 2. Tik daugiskaitos nesuskaičiuojami daiktavardžiai
  • Could you get the groceries?
  • He told me some news about your journey.
  • We send our thanks to the director.
 3. Ir suskaičiuojami, ir nesuskaičiuojami
  • She has a lot of glass bowls. / Does she want a glass of coke?
  • Can I borrow some coffee? / Shall I get a coffee (= a cup of coffee)?
  • I need more time. / I miss the times of my internship ( = a specific period).

Use

Nesuskaičiuojami daiktavardžiai paprastai nurodo abstrakčias idėjas, medžiagas, dujas ir skysčius.

Summary

Nesuskaičiuojami daiktavardžiai nurodo daiktus, kuriuos mes laikome mase ir ne atskirais objektais. Turime tris nesuskaičiuojamų daiktavardžių tipus:

 • Tik su vienaskaitos forma: advicebaggageenergy hairhomeworkinformationmoney
 • Tik su daugiskaitos forma: clothesgroceriesnewsregardsthanks
 • Ir suskaičiuojami, ir nesuskaičiuojamia type of…a kind of…; coffeeglasspaperwater… (medžiagos ir skysčiai); lifetime… (abstraktūs daiktavardžiai).

Pavyzdžiui:
— “I don´t have energy for another trip.” = Energija turi tik vienaskaitos nesuskaičiuojamą formą.
— “I will tell you today´s news later.” = Naujienos turi tik daugiskaitos nesuskaičiuojamą formą.
— “Can I have some coffee?” / “Can I have a coffee?“ = Kava kaip kavos milteliai (vienaskaitos nesuskaičiuojama forma), ir kava, kaip kavos puodelis (vienaskaitos suskaičiuojama forma).

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book