Unit 6.1

Neštevni samostalniki

Introduction

Samostalniki [nouns] se nanašajo na osebo, kraj, stvar, dogodek, snov ali pojav.

Neštevni samostalniki [uncountable nouns] so samostalniki, ki se jih ne da enostavno prešteti, in ki jih dojemamo kot snov {glej Samostalniki – Števni & neštevni, stopnja A1}.

Form

Neštevni samostalniki se nanašajo na stvari, ki jih dojemamo kot množico, ne pa kot ločene predmete. Poznamo tri tipe neštevnih samostalnikov: 

 1. Samo z edninsko obliko: advice, baggage, energy, hair, homework, information, money
 2. Samo z množinsko obliko: clothes, groceries, news, regards, thanks
 3. Neštevni, ko se nanašamo na splošni pomen in števni, ko se nanašamo na specifično stvar ali pomen: a type of, a kind of…, materiali in tekočine: glass, paper, coffee, water…, ali abstraktni samostalniki: life, time

Example

 1. Samo edninski neštevni samostalniki
  • My baggage is so heavy because of the camera in it!
  • Her energy as a salsa dancer is incredible!
  • Their money was not enough to buy the painting.
 2. Samo množinski neštevni samostalniki:
  • Could you get the groceries?
  • He told me some news about your journey.
  • We send our thanks to the director.
 3. Uporaba tako števnih kot neštevnih:
  • She has a lot of glass bowls. / Does she want a glass of coke?
  • Can I borrow some coffee? / Shall I get a coffee (= a cup of coffee)?
  • I need more time. / I miss the times of my internship ( = a specific period).

Use

Neštevni samostalniki se ponavadi nanašajo na abstraktne ideje, snovi, materiale, pline in tekočine.

Summary

Neštevni samostalniki [uncountable nouns] se nanašajo na stvari, ki jih dojemamo kot množico in ne kot ločene predmete. Poznamo tri tipe neštevnih samostalnikov:

 • Samo edninski neštevni samostalniki: advice, baggage, energy hair, homework, information, money
 • Samo množinski neštevni samostalniki: clothes, groceries, news, regards, thanks
 • Tako neštevna kot števna uporaba: a type of…, a kind of…; coffee, glass, paper, water… (materiali in tekočine); lifetime… (abstraktni samostalniki).

Na primer:
— “I don´t have energy for another trip.” = Energy ima samo edninsko neštevno obliko.
— “I will tell you later the news of today.” = News ima samo množinsko neštevno obliko.
— “Can I have some coffee?” / “Can I have a coffee?“= Coffee se nanaša na kavo kot prah (edninski neštevni), in a coffee ima implicirani pomen a cup of coffee (edninski števni).

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License