Unit 4.1

First Conditional

Introduction

Pogojna poved [conditional sentence] je ponavadi sestavljena iz dveh delov: if-stavka [if-clause] (ali odvisnega stavka), ki izraža pogoj, in glavnega stavka [main clause], ki izraža posledico tega pogoja.

Prvi pogojnik [first conditional] uporabljamo za izražanje prihodnjih pogojev in posledic, ali nečesa, kar se lahko zgodi.

Form

Pri first conditional uporabimo present simple za if-del povedi (čeprav govorimo o prihodnjem pogoju), in future simple za posledični del povedi.

Vrstni red povedi ne spremeni pomena, zaradi česar obstajata dva načina tvorjenja teh izrazov:

If-clause (condition) (,) Main Clause (consequence)
If + Present Simple , Simple Future

ali

Main Clause (consequence) If-Clause (condition)
Simple Future if + Present Simple

Example

  • If you are optimistic, you will be happier in your life.
  • I will love you back if you love me.

Use

First conditional izraža nekaj, kar je zares mogoče v prihodnosti.

  • If uporabljamo za izražanje pogojev in posledic v prihodnosti;
  • If uporabljamo, ko želimo reči, da se bo pogoj morda uresničil.

Summary

Pogojna poved je sestavljena iz dveh delov: if-stavka [if-clause] (pogoj) in glavnega stavka [main clause] (posledica pogoja).

Prvi pogojnik [first conditional] uporabljamo za opisovanje rezultata pogojev, ki se ne bodo zagotovo uresničili v prihodnosti, je pa zelo verjetno, da se bodo. Uporabljamo ga tudi za izražanje stvari, ki se bodo gotovo zgodile v prihodnosti.

If= Pogoj se bo morda takoj zgodi.

Strukture so:
If + present simple + , + future simple
Future simple + if + present simple

Na primer:
— “If you tell me what to buy, I will go to the supermarket.” = Prvi del stavka je pogoj, ki omogoča rezultat, izražen v drugem delu.
— “I will go to the supermarket if you tell me what to buy.” = Prvi del stavka je rezultat pogoja, izraženega v drugem delu.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License