Unit 5.1

Struktura to be used to v trdilni obliki

Verb Phrase

Download Download eBook Download ebook Print This Post Print This Post

Introduction

To be used to je struktura, ki jo uporabljamo za izražanje navad in običajev, ki so nam domači.

Ko je v trdilni obliki, glagol potrjuje, da ima osebek neke navade.

Form

To be used to ima v trdilni obliki sturkturo:
Subject + to be + used to + [verb + -ing]/pronoun/noun phrase  + …

  • Kratke oblike v trdilni obliki so enake kot kratke oblike glagola to be: I’m – you’re – he’s…
Subject To Be used to Verb + -ing
I am used to working
You are used to working
He/She/It is used to working
We/You/They are used to working

Example

  • They‘re used to working in a big, modern city.
  • I have had long hair since I was a child so I‘m used to it now.
  • He is used to the noise of the washing machine.

Use

Struktura to be used to v trdilni obliki potrjuje stvari in dejavnosti, katerih je nekdo navajen.

Summary

To be used to trdilni obliku potrjuje navade in običaje, ki so nam domači.

Struktura je:
Subject + to be + used to + [verb + -ing]/pronoun/noun phrase  + …

Na primer:
“You are used to having breakfast early in the morning.” = Zajtrk je navada, ki jo ima osebek.

NOTE: Ne mešajmo te strukture s to use to, ki se lahko pojavlja le v povedih, ki so že v pretekliku.

Na primer:
— “You are used to have breakfast early in the morning.” = To be used to uporabljamo za izražanje dejavnosti, na katero je osebek navajen.
♦ “You used to have breakfast early in the morning.”= To use to uporabljamo za izražanje dejanja, ki se je dogajalo v preteklosti in se ne dogaja več.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Books4Languages feedback

License

English Grammar A2 Level for Slovene speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book