Unit 1.1

Present perfect v nikalni obliki


Print This Post Print This Post

Advertising

Introduction

Dovršni sedanjik [present perfect] je čas, ki ga uporabljamo za opisovanaje zaključenih dejanj, ki so se zgodila v preteklosti, so povezana s sedanjostjo in imajo še vedno vpliv nanjo.

Glagol v nikalni obliki zanika nekaj glede osebka.

Form

Present perfect ima v nikalni obliki strukturo:
Subject + have/has + not + past participle + …

 • To Have: v tretji osebi ednine se have spremeni v has;
  • Kratke oblike v nikalni obliki so: I haven’t – you haven’t – she hasn’t…
 • Pravilni pretekli particip tvorimo z dodajanjem -d ali -ed osnovi glagola. Nepravilni pretekli particip se moramo naučiti na pamet.
Subject have/has + not Past Participle
I/You have not worked
He/She/It has not worked
We/You/They have not worked

Example

 1. Pretekle situacije z rezultati v sedanjosti
  • I haven’t lost my car keys!
  • He hasn’t put on weight.
  • We haven’t finished our homework!
 2. Zaključena dejanja, ki se nanašajo na življenjske izkušnje do tega trenutka
  • I haven’t talked to her four times.
  • She hasn’t visited this castle.
  • They haven’t travelled without their computer.

Use

Present perfect v nikalni obliki uporabljamo za zanikanje:

 1. Preteklih situacij z rezultati v sedanjosti;
 2. Zaključenih dejanj, ki se nanašajo na življenjske izkušnje do tega trenutka.

Summary

Dovršni sedanjik [present perfect] v nikalni obliki uporabljamo za zanikanje zaključenih dejanj, ki so se zgodila v preteklosti, so povezana s sedanjostjo in imajo še vedno vpliv nanjo.

Struktura:
Subject + have/has + not + past participle + … (has v tretji osebi ednine)

Na primer:
— “She hasn’t worked on an important project this morning.” = Present perfect uporabimo, ker ima preteklo dejanje še vedno vpliv na sedanjost.
♦ “She didn’t work on an important project yesterday.” = Past simple uporabimo, ker je preteklo dejanje zaključeno in ni potrebe po poudarjanju njegovega vpliva na sedanjost.

NOTE: Pretekli particip ponavadi uporabljamo za tvorjenje preteklih glagolskih časov; nanaša se na pretekla in zaključena dejanja. Tvorimo ga z dodajanjem -d ali -ed osnovni obliki pravilnih glagolov, medtem ko imajo nepravilni glagoli različne stalne oblike, ki se jih moramo naučiti na pamet.

Ponovi to vsebino v delu {Form} in si poglej del {Example}, ki prikazuje rabo v kontekstu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License