Present Perfect Negative

Tenses

Sadašnje složeno vrijeme [present perfect] je glagolsko vrijeme koje se koristi za izricanje radnji koje su se dogodile u prošlosti, koje su povezane sa sadašnjošću te imaju utjecaj na nju.

Kada se koristi u negativnom obliku, glagol negira nešto o subjektu.

Present perfect, u negativnom obliku, ima ovu strukturu:
Subject + have/has + not + past participle + …

 • To Have: treće lice jednine se mijenja iz have u has;
  • Skraćeni negativni oblici su: I haven’t – you haven’t – she hasn’t…
 • Pravilni particip perfekta tvori se dodavanjem -d ili -ed na osnovu glagola. Nepravilni particip perfekta se mora naučiti napamet.
Subjecthave/has + notPast Participle
I/Youhave notworked
He/She/Ithas notworked
We/You/Theyhave notworked
 1. Prošle radnje s posljedicama u sadašnjosti
  • I haven’t lost my car keys!
  • He hasn’t put on weight.
  • We haven’t finished our homework!
 2. Završene radnje koje se odnose na (životna) iskustva
  • I haven’t talked to her four times.
  • She hasn’t visited this castle.
  • They haven’t travelled without their computer.

Present perfect, u negativnom obliku, koristimo za negiranje:

 1. Prošlih radnji s posljedicama u sadašnjosti;
 2. Životnih iskustava.

Sadašnje složeno vrijeme [present perfect], u negativnom obliku, koristimo za negiranje radnji koje su se pojavile u prošlosti, koje su povezane sa sadašnjošću te još uvijek imaju utjecaj na nju.

Struktura:
Subject + have/has + not + past participle + … (has za treće lice jednine)

Naprimjer:
— “It hasn’t rained the whole month.” = Koristimo present perfect jer prošla radnja još ima utjecaja na sadašnjost (razina vode je niska).
♦ “It didn’t rain last  month.” = Koristimo past simple jer je radnja završena i nema potrebe naglašavati njezin utjecaj na sadašnjost.

NAPOMENA: Past participle se obično koristi za tvorbu prošlih glagolskih vremena i podrazumijeva prošlu ili završenu ranju. Tvori se dodavanjem sufiksa -d ili -ed na osnovu glagola, dok nepravilni glagoli imaju različite čvrste forme koje se moraju naučiti napamet.

Pregledajte sadržaj u odjeljku [Form] te bacite pogled na odjeljak [Example] koji pokazuje njegovu upotrebu unutar konteksta.

Licenca

English Grammar A2 level for Croatian speakers Autorska prava © 2018 od books4languages. Sva prava pridržana.

Podijeli ovu knjigu