Unit 9.2

Nuosavybės prielinksniai


Print This Post Print This Post Contributors

Introduction

Prielinksniai [prepositions] yra trumpi žodžiai, jungiantys kalbos dalis sakinyje. Jie yra neišvengiami sakinyje, kadangi suteikia papildomos informacijos.

Nuosavybės prielinksniai [prepositions of possession] naudojami išreikšti, jog kažkas priklauso asmeniui, gyvūnui ar daiktui.

Form

Pagrindiniai prielinksniai naudojami išreikšti turėjimą yra šie:

 • ofof + nouns/possessive pronouns;
 • toto + object pronouns;
 • withwith adjectives/nouns.

Example

Of

 • These are the most important monuments of London.
 • Dublin is the capital of Ireland.
 • She is a friend of mine.

To

 • This towel belongs to me.

With

 • I saw a boy with brown eyes.
 • She spoke with a German accent.
 • The girl with the black hat.

Use

Nuosavybės prielinksnius naudojame parodyti kažko turėjimą ir priklausymą:

 • of naudojamas su šalimis, miestais, žmonėmis, savybiniais įvardžiais;
 • to naudojamas išreikšti priklausymą (belong to);
 • with naudojamas su fizinėmis savybėmis, objektais/medžiagomis/gyvūnais.

Summary

Nuosavybės prielinksniai [prepositions of possession] naudojami išreikšti, jog kažkas priklauso asmeniui, gyvūnui ar daiktui. Nėra bendros taisyklės taikomos šiems prielinksniams, tad juos reikia išmokti atmintinai.

Dažniausiai naudojami nuosavybės prielinksniai yra šie: of, to ir with.

Pavyzdžiui:
— “She is the girl of his dreams.” = Naudojame prielinksnį of išreikšti turėjimą.
— “She is the girl with the piercing.” = Naudojame with išreikšti merginos fizinę charakteristiką.
— “She is the girl that belongs to your team.” = Naudojame belong to išreikšti priklausymą.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License