Unit 9.2

Turėjimo Prielinksniai

Prepositions


Introduction

Prielinksniai [prepositions] yra maži žodeliai, kurie sujungia sakinio elementus. Jie yra svarbūs, nes suteikia papildomos informacijos apie sakinį.

Turėjimo prielinksniai [prepositions of possession] vartojami išreikšti, kad kažkas priklauso asmeniui, gyvūnui ar daiktui.

Form

Pagrindiniai prielinksniai, vartojami parodyti turėjimą yra: ofwith ir to.
Of + nouns/possessive pronouns
With + adjectives/nouns
To + object pronouns

Example

 • Of
  • These are the most important monuments of London.
  • Dublin is the capital of Ireland.
  • She is a friend of mine.
 • With
  • I saw a boy with brown eyes.
  • She spoke with a German accent.
  • The girl with the black hat.
 • To
  • This towel belongs to me.

Use

Vartojame turėjimo prielinksnius pabrėžti turėjimą ir priklausymą:

Of vartojamas su šalimis, miestais, žmonėmis, savybiniais įvardžiais;

With vartojamas su fizinėmis savybėmis, akcentais, objektais/medžiagomis/gyvūnais;

To vartojamas išreikšti priklausymą (belong to).

Summary

Turėjimo prielinksniai [prepositions of possession] vartojami išreikšti, kad kažkas priklauso asmeniui, gyvūnui ar daiktui. Nėra jokių taisyklių, kaip juos nustatyti, todėl mes turime juos išmokti mintinai.

Pagrindiniai turėjimo prielinksniai:

 • Of: vartojamas su šalimis, miestais ir žmonėmis, savybiniais įvardžiais.
 • With: vartojamas su fizinėmis savybėmis, akcentais, objektais/medžiagomis/gyvūnais.
 • To: vartojamas išreikšti priklausymą (belong to).

Pavyzdžiui:
— “She is the girl of his dreams.” = Vartojame of išreikšti turėjimą.
— “She is the girl with the piercing.” = Vartojame with išreikšti kažkieno fizinę savybę.
— “She is the girl that belongs to your team.” = Vartojame belong to išreikšti priklausymą.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} skyriuje. Žvilgtelėkite į {Example} skyrių, kuriame nurodyta, kaip tai vartojama sakiniuose.

License

English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers Copyright © 2018 by books4languages. All Rights Reserved.

Share This Book