- English Grammar A2 Level for Polish speakers - https://open.books4languages.com/english-a2-grammar-pl -

Czasowniki występujące z formą Gerund lub bezokolicznikiem

Introduction

Pewne czasowniki wymagają by po nich była forma gerund [1] lub infinitive [2].

Form

Czasowniki występujące z formą gerund [1] (czasownik zachowujący się jak rzeczownik) lub bezokolicznik [2] (podstawowa forma czasownika poprzedzona to) mają takie struktury:

  • Najczęściej używane verbs + gerund [verb + -ing] to: admitavoidcelebratedislikesuggestgive upmisstolerate
  • Najczęściej używane verbs + infinitive [to + verb] to: agreecaredecidehopemanagepretendseemwait

Example

Verbs + gerund

  • They admitted making a mistake.
  • He avoided paying taxes.
  • She celebrated passing her driving test.

Verbs + infinitive

  • We agreed to pay more for the house.
  • She just doesn’t care to come tonight.
  • I decided to travel for a year.

Use

Używamy verb + gerund/infinitive jeśli chcemy użyć po czasowniku innego czasownika. Niektóre czasowniki są używane z formą gerund [1] a niektóre z bezokolicznikiem [2], i nie ma zasady żeby je rozróżnić.

Summary

Pewne czasowniki występują z formą gerund [1] (czasowniki zachowujące się jak rzeczowniki) lub bezokolicznik [2] (to + verb). Nie ma zasady dotyczącej tego tematu, dlatego musisz nauczyć się ich na pamięć.

  • Najczęściej używanymi czasownikami występującymi z formą gerund to: admitavoidcelebratedislikesuggestgive upmisstolerate
  • Najczęściej używanymi czasownikami występującymi z bezokolicznikiem to: agreecaredecidehopemanagepretendseemwait

Na przykład:
— “admit loving you.” = Czasownik admit występuje z formą gerund.
— “decided to marry him.” = Czasownik decide występuje z bezokolicznikiem.

Przejrzyjmy jeszcze raz sekcję [Form]. Wróć jeszcze raz do sekcji [Example] która prezentuje omówiony temat wewnątrz kontekstu.