Unit 1.2

İndiki Bitmiş və Keçmiş Qeyri-müəyyən

Advertising

Introduction

İndiki Bitmiş [present perfect] keçmişdə baş vermiş, lakin indiki ilə əlaqəli və hələ də təsirini göstərən tamamlanmış hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə olunur {A2 səviyyəsindəki [present perfect] nəzər salın}.

Keçmiş qeyri-müəyyən [past simple] keçmişdə meydana gələn və nəticələnən vəziyyətləri ifadə etmək üçün istifadə olunur {A1 səviyyəsindəki [past simple] nəzər salın}.

İndiki Bitmiş [present perfect]keçmiş qeyri-müəyyən [past simple] forma və məna baxımından fərqlidirlər.

Form

İndiki Bitmiş [present perfect]keçmiş qeyri-müəyyən [past simple] üç forma üçün fərqli quruluşlara sahibdirlər.

Təsdiq halı:

 • İndiki Bitmiş: Mübtəda + have/has + past participle + …
 • Keçmiş qeyri-müəyyən: Mübtəda + [felin keçmiş forması] + …

İnkar halı:

 • İndiki Bitmiş: Mübtəda + have/has + not + past participle + …
 • Keçmiş Sadə: Mübtəda + did + not + fel + …

Sual halı:

 • İndiki Bitmiş: Have/has + mübtəda + past participle + …?
 • Keçmiş Sadə: Did + mübtəda + fel+ …?

Example

İndiki Bitmiş

 • have lived in Chicago for 10 years. I still live in Chicago.
 • She hasn’t played the piano in 3 years (the last time was 3 years ago).
 • Have they lived together for a year (they are still together)?

Keçmiş qeyri-müəyyən

 • lived in Chicago for 10 years but now I live in San Diego.
 • She didn’t play the piano for 3 years, but she started playing again this week.
 • Did they live together for a year (they are not together anymore)?

Use

İndiki Bitmiş [present perfect] zaman qısa / uzun bitməmiş hərəkətləri və hadisələri ifadə etmək, indiki ilə nəticələnən keçmiş vəziyyətlər, bitməmiş zaman ifadələri ilə istifadə olunur (this month, today, this year…).

Keçmiş qeyri-müəyyən [past simple] zaman qısa / uzun bitmiş hərəkət və tədbirləri ifadə etmək, keçmişdə baş verən təkrarlanan hadisələr və vərdişlər, bitmiş zaman ifadələri üçün istifadə olunur (two weeks ago, last year, in 2010, yesterday…).

Summary

İndiki Bitmiş [present perfect]Keçmiş qeyri-müəyyən [past simple] zamanlar məna və forma baxımından fərqlənir.

Məsələn:
— “I have been to the cinema four times this month.” = İndiki Bitmiş [present perfect] zamanın to be- forması danışanın hərəkətinin hələ bitməmiş bir müddətdə başladığını ifadə etmək üçün isitfadə olunur (bu ay).
— “I went to the cinema four times last month.” = Keçmiş qeyri-müəyyən [past simple] zamanın to go- forması son bir anda hərəkəti başa vurduğunu ifadə etmək üçün istifadə olunur (keçən ay).

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License