Unit 1.1

İndiki Bitmiş Zamanın Təsdiq Halı

Contributors

Introduction

İndiki bitmiş zaman [present perfect] keçmişdə baş verən tamamlanmış hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə olunan bir zamandır, günümüzə bağlıdır və hələ də təsiri var.

Təsdiq [Affirmative] halında ifadə edildikdə fel mübtəda ilə bağlı bir şeyi təsdiqləyir.

Form

İndiki bitmiş zaman təsdiq halında bu quruluşa sahibdir:

Mübtəda + have/has + past participle + …

 • Have/has üçüncü şəxs təkində have has olaraq dəyişir;
 • Qaydalı keçmiş bitmiş [regular past participles] zaman fellərini düzəldərkən onun sonuna -d və ya -ed şəkilçisi əlavə edilir.
 • Qaydasız keçmiş bitmiş [[irregular past participles] zaman felləri əzbərdən öyrənilməlidir.
Subject have/has Past Participle
I/You have worked
He/She/It has worked
We/You/They have worked

Təsdiq formasının qısa formaları bunlardır: I’ve – you’ve – he’s…

İndiki bitmiş [present perfect] zamanla tez-tez zaman ifadələrindən [time expressions] istifadə olunur: ever, never, before, yet, just, already, still, so far, up until now

{Qaydasız [irregular] fellər haqqında daha çox öyrənmək üçün past Participle-a baxın}.

Example

İndiki ilə nəticələnən keçmiş vəziyyətlər

 • have been lucky!
 • He has been born.
 • We have had the same experience!

İndiyə qədər olan həyat təcrübələrindən bəhs edən bitmiş hərəkətlər

 • have talked to her four times.
 • This is the most incredible castle she has ever visited.
 • It’s true that they have never travelled without their computer.

Use

Biz indiki bitmiş zamanın təsdiq formasından təsdiq etmək üçün istifadə edirik:

 1. İndiki ilə nəticələnən keçmiş vəziyyətlər;
 2. İndiyə qədər olan həyat təcrübələrindən bəhs edən bitmiş hərəkətlər;

Summary

İndiki bitmiş [present perfect] zamanın təsdiq [affirmative] forması keçmişdə baş vermiş, bu günə bağlanan və hələ də təsirini göstərən tamamlanmış hərəkətləri təsdiqləmək üçün istifadə olunur.

İndiki bitmiş [present perfect] zamanın təsdiq [affirmative] formasından istifadə edərkən mübtədadan sonra havepast particile işlədilir. Üçüncü şəxsin təkində has istifadə olunur.

QEYD: Ppast participle ümumiyyətlə bitmiş zamanlar [perfect tenses] yaratmaq üçün istifadə olunur, keçmiş və ya tamamlanmış hərəkətləri göstərir.

Qaydalı fellərin əsas formasına -d və ya -ed əlavə olunmaqla əmələ gəlir, qaydasız fellərin isə əzbərlənərək öyrənilməsi lazım olan fərqli sabit formaları vardır.

Məsələn:
— “She has worked on an important project these morning.” = Biz indiki bitmiş [present perfect] istifadə edirik, çünki keçmiş fəaliyyət hələ də bu günə qədər təsir edir (məsələn, o öz sahəsində indi yaxşı tanınıb).
♦ “She worked on an important project yesterday.” = Biz keçmiş qeyri-müəyyən [past simple] istifadə edirik, çünki keçmiş fəaliyyət başa çatıb və bu günə təsirlərini vurğulamağa ehtiyac yoxdur.

{Form} bölməsinə baxaraq mövzunun bu kontekstdə necə istifadə edildiyini görə bilərsiniz. {Example} bölməsində mövzu ilə bağlı nümunələr tapa bilərsiniz.

More exercises

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License