Unit 1.1

İndiki Bitmiş Təsdiq Halı

Introduction

İndiki Bitmiş [present perfect] keçmişdə baş verən tamamlanmış hərəkətləri ifadə etmək üçün istifadə olunan bir zamandır, günümüzə bağlıdır və hələ də təsiri var.

Təsdiq [affirmative] şəklində ifadə edildikdə, fel mövzu ilə bağlı bir şeyi təsdiqləyir.

Form

İndiki Bitmiş [present perfect], onun təsdiqləyici [affirmative] forması bu quruluşa malikdir:

Subject + have/has + past participle + …

 • Have/has üçüncü şəxs təkində have has oluraq dəyişir;
 • Qaydali keçmiş bitmiş [Regular past participles] zaman fellərini duzəldərkən onun sonuna -d və ya -ed şəkilçisi əlavə edilir.
 • Qaydasız keçmiş bitmiş [Irregular past participles] zaman felləri əzbərdən öyrənilməlidir.
Subject have/has Past Participle
I/You have worked
He/She/It has worked
We/You/They have worked

Təsdiq formasının qısa formaları bunlardır: I’ve – you’ve – he’s…

İndiki bitmiş [present perfect] zamanla tez-tez zaman ifadələrindən [time expressions] istifadə edirik hansılar ki: ever, never, before, yet, just, already, still, so far, up until now

{Check the topic Past Participle to learn irregular verbs}.

Example

İndiki ilə nəticələnən keçmiş vəziyyətlər

 • have been lucky!
 • He has been born.
 • We have had the same experience!

İndiyə qədər olan həyat təcrübələrindən bəhs edən hərəkətlər bitmiş hərəkətlər

 • have talked to her four times.
 • This is the most incredible castle she has ever visited.
 • It’s true that they have never travelled without their computer.

Use

Biz indiki bitmiş [present perfect] zamandan, onun təsdiqləyicisindən [affirmative] təsdiq etmək ucun istifadə edirik:

 1. İndiki ilə nəticələnən keçmiş vəziyyətlər;
 2. İndiyə qədər olan həyat təcrübələrindən bəhs edən hərəkətlər bitmiş hərəkətlər;

Summary

Biz indiki bitmiş [present perfect] zamandan, onun təsdiqləyici [affirmative] formasından keçmişdə baş vermiş, bu günə bağlanan və hələ də təsirini göstərən tamamlanmış hərəkətləri təsdiqləmək ücün istifadə edirik.

Nə zaman biz indiki bitmiş [present perfect] zamandan, onun təsdiqləyici [affirmative] formasından istifadə edirik, biz mövzuya malik olamq [have] və keçmiş bitmiş [past particile] izləyərək başlayırıq. Üçüncü şəxs təkdə, biz malik olmaq [has] -dən istifadə edirik.

QEYD: Keçmiş bitmiş [past participle] ümumiyyətlə bitmiş zamanlar [perfect tenses] yaratmaq üçün istifadə olunur, keçmiş və ya tamamlanmış hərəkətləri göstərir.

Qaydalı fellərin əsas formasına -d və ya -ed əlavə olunmaqla əmələ gəlir, qaydasız fellərin isə əzbəzrlenərək öyrənilməsi lazım olan fərqli sabit formaları vardır.

For example:
— “She has worked on an important project these morning.” = We use the present perfect because the past action still has effects on the present (for example, she is well known in her field now).
♦ “She worked on an important project yesterday.” = We use the past simple because the past action is finished and there’s no need to emphasise its effects on the present.

Let’s revise this content within the {Form} section. Take a look at the {Example} section that shows its use within a context.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.License