Unit 11.1

Câu hỏi Wh- ở thì quá khứ

Advertising

Introduction

Câu hỏi Wh [Wh- questions] luôn luôn bắt đầu bằng một trong những từ nghi vấn [wh- questions words] (đại từ nghi vấn), trong đó cho biết loại thông tin nào muốn được hỏi đến. [Xem Câu hỏi Wh- trong thì Hiện tại, cấp độ A1]

Câu hỏi Wh- ở thì quá khứ đơn [wh- questions in the past] được sử dụng để hỏi về thông tin ở quá khứ.

Form

[Xem Câu hỏi Wh- trong thì Hiện tại, cấp độ A1]

Ở thì quá khứ (cả đơn và tiếp diễn), chúng ta sử dụng các hình thức quá khứ của trợ động từ và động từ khiếm khuyết.

Cấu trúc của câu hỏi wh- ở thì quá khứ là:

 • Với trợ động từ:
  Wh- question word + auxiliary verb (past form) + subject + verb +…?
 • Với động từ khiếm khuyết:
  Wh- question word + modal verb (past form) + subject + verb + …?
 • Không có trợ động từ:
  What/who + verb (past form) + …?
  Which/whose + noun + verb (past form) + …?

Example

 1. When was the Second World War?
 2. Where did you live 10 years ago?
 3. Why did she move to London?
 4. Which course did you choose?
 5. What did the director tell you?
 6. Whose child was that?
 7. Who ate all the chocolate
 8. Whom did he call?
 9. How did you get there?

Use

[Xem Câu hỏi Wh- trong thì Hiện tại, cấp độ A1]

Summary

Câu hỏi wh- [Wh-questions] bắt đầu với một trong những từ wh- dùng để hỏi : what, when, where, which, who, whom, whose, why và how.

Các từ wh- dùng để hỏi giới thiệu các câu hỏi.

Ví dụ:
— “Where did you buy this coat?” = Where giới thiệu một câu hỏi mở, bởi vì bạn có thể đưa ra vô số câu trả lời.
♦ “Did you buy this coat in the new shop?” = Câu hỏi yes/no yêu cầu câu trả lời ngắn theo sau yes hoặc no, chúng còn được gọi là câu hỏi đóng.

LƯU Ý: Trợ động từ (be/have) hoặc động từ khiếm khuyết (can/could/wouldphải được đặt sau một câu hỏi wh- và trước một chủ ngữ.

Hãy xem lại nội dung trong mục [Form]. Hãy xem ví dụ [Example] để thấy việc sử dụng nó trong ngữ cảnh của câu.

Exercises


The exercises are not created yet. If you would like to get involve with their creation, be a contributor.Ambassadors

Open TextBooks are collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone and everywhere.

Become an Ambassador and write your textbooks.

Online Teaching

Become a Books4Languages Online tutor & teacher.

More information here about how to be a tutor.

Translations


Contributors

The Books4Languages is a collaborative projects, with people from all over the world bringing their skills and interests to join in the compilation and dissemination of knowledge to everyone, everywhere.

License