- English Grammar A2 Level for Czech speakers - https://open.books4languages.com/english-a2-grammar-cs -

Reflexive Pronouns

Introduction

Pronouns jsou slova, kterými předcházíme opakování podstatných jmen. V angličtině je rozlišujeme podle čísla (jednotné, množné) a rodu (mužský, ženský, střední).

Reflexive Pronouns zdůrazňují podmět věty.

EXTRA: Pronouns = Zájmena; Reflexive Pronouns = Zvratná Zájmena.

Form

Reflexive Pronouns lze pokládat za Přivlastňovací zájmena v kombinaci se slovem „self“ („selves“ v množném čísle).

[významově nejbližší překlad „self“ a „selves“ do češtiny je „se“ či „sebe“, nicméně ne v každém případě]

Subject Pronoun Reflexive Pronoun
I myself
You yourself
He himself
She herself
It itself*
We ourselves
You yourselves
They themselves

*(předměty/zvířata)

Example

  • I baked this cake myself (nobody helped me).
  • The businessman replied to the customer himself.
  • The employees shouldn’t blame themselves when clients don’t want to buy a product.

Use

Reflexive Pronouns obvykle používáme ve větách, ve kterých podmět i předmět odkazují ke stejné osobě. Jinak řečeno, osoba, která vykonává nějakou činnost je zároveň jejím předmětem a činnost zažívá.

Následující slova se obvykle pojí se Reflexive Pronouns jako Přímé předměty: enjoy, help, cut, kill, introduce, hurt, prepare, etc.

Summary

Reflexive Pronouns zdůrazňují podmět věty. Stejně jako ostatní zájmena je rozlišujeme podle čísla („-self“ v jednotném čísle, „-selves“ v množném čísle) a rodu (mužský, ženský, střední).

[významově nejbližší překlad “self” a “selves” do češtiny je “se” či “sebe”, nicméně ne v každém případě]

Například:
— „I have to prepare myself for the party.“ = Podmět této věty jak vykonává, tak zažívá vyjádřenou činnost. „I“ je podmětem slovesa a má funkci vykonavatele děje, „myself“ je předmětem činnosti, ke kterému se vztahuje a tato obě zájmena odkazují na tu samou osobu.

Projděme si tuto látku v sekci [Form]. Podívejte se na sekci [Example], která obsahuje její užití v kontextu.