- English Grammar A2 Level for Lithuanian speakers - https://open.books4languages.com/english-a2-grammar-lt -

Paprastojo Būsimojo Laiko (Future Simple) Teigiama Forma

Introduction

Naudojame paprastąjį būsimąjį laiką (Future Simple), kai kalbame apie ateities įvykius. Šį laiką naudojame nurodydami ateities prognozes, spėjimus ir ketinimus.

Paprastojo būsimojo laiko (Future Simple) teigiamos formos [affirmative form] veiksmažodis nurodo tam tikrą veiksnio savybę.

Form

Paprastojo būsimojo laiko (Future Simple) teigiama forma sudaroma laikantis šios struktūros:
Subject + will + verb + …

Subject will Verb
I/You/He/She/It will work
We/You/They will work

Teigiamos formos veiksmažodžių trumpiniai yra: I’ll – you’ll – he’ll…

Example

Pažadai

 • will be there, I promise!
 • She promises she will wear a bikini.
 • We will tell you if he shows up.

Spontaniški, netikėti sprendimai

 • I’m cold, I will put my gloves on!
 • Sure, he’ll come tonight.
 • No worries, they’ll call you back.

Nuomonės ir lūkesčiai

 • I hope you will leave soon.
 • I think she will pay with cash.
 • In my opinion, they will buy this business.

Use

Teigiamą paprastojo būsimojo laiko  (Future Simple) formą naudojame:

 1. Ką nors (pa)žadėdami;
 2. Priimdami spontaniškus, netikėtus sprendimus;
 3. Išreikšdami nuomonę ir lūkesčius.

Summary

Paprastojo būsimojo laiko (Future Simple) teigiamą formą [affirmative form] naudojame patvirtinti ateities prognozes, spėjimus ir ketinimus.

Kai naudojame paprastojo būsimojo laiko (Future Simple) teigiamą formą, sakinį pradedame veiksniu, kurį vėliau seka will ir atitinkama pagrindinė veiksmažodžio forma.

Pavyzdžiui:
— “We will work on important projects next month.“ = Naudojame teigiamą paprastojo būsimojo laiko (Future Simple) formą, todėl will eina prieš veiksmažodžio to work formą (will work).
♦ „We work on important projects.“ = Paprastojo esamojo laiko (Present Simple) teigiamos formos sakinys, todėl naudojama pagrindinė veiksmažodžio to work (work) forma.

Peržvelkime informaciją pateiktą {Form} dalyje. Žvilgtelkime į {Example} dalį, kurioje nurodyta, kaip ši mokomoji medžiaga naudojama kontekste.